Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fangede mange ørreder ved elektrofiskeri nær de nyanlagte gydebanker. Foto: Jonas Høholt

Vild ørredbestand vokser efter restaurering i Trend Å

tirsdag 05 aug 14
|
Ørredbestanden er nu meget stor i hovedløbet efter udlægning af gydegrus og kan måle sig med de bedste danske ørredvandløb.

DTU Aqua har netop undersøgt fiskebestanden tre steder i Trend Å sammen med Trend Å Lystfiskeriforening.

I et notat til foreningen anbefaler DTU Aqua, at der laves tilsvarende restaureringer andre steder, hvor fiskebestandene og de fysiske forhold er dårlige. Det vil også forbedre betingelserne for et varieret liv af smådyr og vandplanter.

Foreningen fortæller om resultaterne på sin hjemmeside og beskriver undersøgelsen som en ”øjenåbner”. Der er allerede planer om nye restaureringer.

En stor undersøgelse af den naturlig ørredbestand i 2012 viste, at ørredbestanden i Trend Å er vokset markant i de senere år og på den baggrund udsætter man ikke længere ørred i Trend Å.

Trend Å Lystfiskeriforenings hjemmeside

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Videofilm og vejledning i at lave gydebanker

Videofilmen ”Hjælp bækkens ørreder” fortæller, hvordan man restaurerer en ørredbæk på en ”naturlig” måde. DTU Aqua har også lavet en skriftlig vejledning i at etablere gydebanker for laksefisk, hvor man kan læse mere. Vejledningen er anbefalet af Naturstyrelsen som et nøgledokument i arbejdet med vandløbsrestaurering.

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2014/08/trend_aa_vandloebsrestaurering_flere_oerreder
28 MAJ 2024