DST-mærke (Data Storage Tag)

Pighvar - Stenbider
DTU Aqua mærker fisk for at få mere viden om, hvordan de lever. Hvis du fanger en fisk med mærke, hjælper du forskningen ved at sende mærket og oplysninger om fisken til DTU Aqua. Du kan få en lille dusør for din ulejlighed.

Udfyld venligst formularen, som du finder link til herunder.

DST-mærke

Fiskearter Dusør Få dusøren udbetalt
Alle fiskearter 300 kr. + porto (ved fuld information)
Hent formular

Fakta om DST-mærke

Størrelse: 35 mm
Farve: Orange
Vægt: 13,2 gr

Info: DST-mærkerne bliver drevet på batteri, og levetiden er til dels afhængig af, hvor ofte mærket er blevet forprogrammeret til at registrere data - desto hyppigere registrering af data, desto kortere levetid. Den typiske levetid er dog omkring 1-2 år.https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fiskemaerker/fiskemaerke-dst
24 JULI 2024