CWT-/CW-mærke

CWT-mærke (Coded Wire Tag), CW-mærke (Coded Wire eller Kodet Wire)

Laks - Ørred - Ål

DTU Aqua mærker fisk for at få mere viden om, hvordan de lever. Hvis du fanger en fisk med mærke, hjælper du forskningen ved at sende mærket og oplysninger om fisken til DTU Aqua. Du kan få en lille dusør for din ulejlighed.

CWT/CW-mærke

Fiskearter

Dusør

Indberet oplysninger om fisken

Laks, ørred, ål

ingen

Hent formular

Fakta om CWT-/CW-mærke (Kodet Wire Mærke)

Størrelse: Ca. 1 mm i længde og 0,25 mm i diameter.

Farve: Sort med et serienummer bestående af en række cifre.

Vægt: < 4 gram

Info: CWT- eller CW-mærkerne er et rustfrit og magnetiseret stykke ståltråd, der typisk indsættes i snuden på laksefisk. Mærkerne kan også indsættes i kindmusklen eller ved rygfinnen hos bl.a. ål. Det unikke serienummer gør det muligt at adskille individer og årgange fra hinanden. For at genfinde det lille mærke, skal der anvendes en detektor.

Af fordele ved CWT-/CW-mærkerne kan nævnes, at de er billige, har minimal biologisk påvirkning på fisken og at de i princippet har en uendelig levetid. Ulemperne derimod er bl.a. at fisken skal aflives for at aflæse koden, og at man ikke kan se mærket udvendigt.


https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fiskemaerker/fiskemaerke-cwt
17 APRIL 2024