Finn Sivebæk

Finn Sivebæk er fiskeplejekonsulent ved Danmarks Tekniske Universitet, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi. Sektionen forsker i ferskvandsfiskeri og -økologi og beskæftiger sig med udvalgte fiskearters adfærd og samspil med miljøet.

Finn Sivebæk rådgiver myndigheder, foreninger og lodsejere omkring forvaltning af fiskebestande. Rådgivningen bliver formidlet via direkte kontakt med samarbejdsparterne samt på Danmarks største website omkring ferskvandsfisk, hvor Finn er webredaktør og skribent.

Læs mere om fiskeplejekonsulenterne.


Kontakt

Finn Sivebæk Jensen
Fiskeplejekonsulent
DTU Aqua
35 88 31 17
https://www.fiskepleje.dk/service/kontakt/finn-sivebaek
24 JULI 2024