Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2024
AF mik
25 APR

Historiske data viser os, hvor mange fisk man kunne fange i fjordene i gamle dage

100 år gamle fiskeridata bekræfter det, mange har sagt i årevis: Mængden af fisk i danske fjorde er faldet markant. DTU Aqua har set på særligt bestanden af skrubber...

Karstoft Å kort før den løber ud i Skjern Å
09 APR

Ny rapport samler oplysninger om de vilde laksebestande i Danmark

Hvor store kan de danske laksebestande blive og hvad er status nu?

09 APR

Status for bestandene af vilde lakseungfisk

Den naturlige produktion af laks i Skjern Å og Storå blev undersøgt i 2023. Der var et markant fald i produktion af laks i Storå.

Skånsom genudsætning af laks. Foto: Timon Thimme
09 APR

Ny rapport samler viden om fisks trivsel og overlevelse efter genudsætning i forbindelse...

Overlevelsen og trivslen for genudsatte fisk afhænger af, om fisken bliver behandlet skånsomt i forbindelse med fangst og håndtering – DTU Aqua har samlet en række anbefalinger...

Laksekvoter 2024. Foto Nils Folmer Jørgensen
14 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2024

DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Forskningsskibet Havfisken er et af de skibe, der indsamler data om fiskebestandene i de indre danske farvande. Foto: Mikael van Deurs
14 MAR

Hvordan står det til med fiskene i de indre danske farvande?

DTU Aqua arbejder på at gøre data om forekomsten af fisk tilgængelige for alle interesserede. Den første prototype af det lille program FishTrends er ude nu.

DTU Aquas direktør Fritz Köster byder velkommen til Dansk Havforskermøde 2024. Foto: Anne Trap-Lind
11 MAR

Fiskeplejen på det 22. Havforskermøde

Fiskeplejens to citizen science-projekter, Fangstjournalen og Nøglefiskerprojektet, blev præsenteret på videnskabelige plakater på det 22. Danske Havforskermøde på DTU...

Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
27 FEB

Flere små torsk i ålegræs end på sandbund

DTU-studerende har sammenlignet livet på en ålegræseng og et stykke sandbund i Aarhusbugten.

Danmarks kort viser med grønt de kommuner hvor fiskebestanden bliver undersøgt i 2024. Undevandsfotoet viser en ½-års ørred som er naturlig produceret i vandløbet.
27 FEB

Mange vandløb får undersøgt fiskebestanden i 2024

I 2024 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte vandløbsområder fordelt på 12 kommuner. Andre fiskearter registreres også i undersøgelsen, som foregår i august og september...

Mariager Fjord ved Bramslev Bakker set fra vest mod øst. Foto Kristi Kälo
04 FEB

Havørreder fra vandløb ved Mariager Fjord er genetisk ens, men ørestenene afslører...

Havørrederne fra vandløbene i Mariager Fjord strejfer så meget, at man ikke kan se forskel genetisk. Nye analyser af den kemiske sammensætning af fiskenes øresten afslører...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?guid=B58B0494-3789-4F7C-9258-3ED733C8C2C7&fr=11
18 JULI 2024