Skrubbe. Foto: Claus Hellerøe

Fiskene er skrubbet af i de østjyske fjorde

mandag 26 jun 23
|

En gruppe fritidsfiskere og undervandsjægere fiskede efter skrubber ved Juelsminde og i Horsens og Vejle Fjord, men fangede kun meget få fisk. 

Skrubben var tidligere den mest almindelige fladfisk i alle danske farvande, og man kunne få hundredvis af skrubber i garnet – men i de seneste år er det gået stødt ned ad bakke. 

Et team af undervandsjægere fra Juelsminde og fritidsfiskere fra Horsens og Vejle Fjord mødtes i december 2022 for at samarbejde og deltage i Fiskeplejens bestandsophjælpning af skrubber (Platichthys flesus) ved den jyske østkyst, da de oplever, at det bliver væsentlig sværere at fange fisk i de indre farvande. Der kan gå adskillige dage, før der blot fanges en enkelt fisk i garnet.

Den almindelige fremgangsmåde ved fiskeplejens bestandsophjælpning af skrubber er, at moderfiskene løbende fiskes fra januar til april og opbevares i hyttefade, til de er gydeklare, og strygningsprocessen kan gå i gang. Det sker lige før, de påbegynder deres gydevandring mod større dybder (se boksen nederst på siden) og derfor stadigvæk befinder sig på lavere vand, hvor de er nemmere at fange. Men i år har været næsten umuligt. 
 
Benny Villadsen, fritidsfisker og tidligere erhvervsfisker fra Vejle Fjord, fortæller:

”I Vejle Amatørfiskerforening har vi igennem de sidste mange år haft fokus på nedgangen af fisk i Vejle Fjord. For 20-25 år siden var der rigtig mange fisk i fjorden, hvor det ikke var unormalt at fange 50 til 100 fladfisk i tre garn. Dengang var det også muligt at fange isinger, skrubber, rødspætter, ål og nogle gange tunger, pighvarrer, torsk og ørreder – disse tider er forbi. I dag er det stort set umuligt at fange fisk til en middag. Denne katastrofale nedgang i fisk vil vi gerne se, om vi kan afhjælpe en lille smule. I foråret udsatte vi derfor i alt 112 garn i Vejle Fjord med det formål at indfange moderfisk til opformering af skrubber, som en del af Fiskeplejens udsætning af marine fisk. Der fangede vi i alt fire skrubber, seks isinger og en rødspætte”.

Lokal fangstjournal

Da projektdeltagerne igangsatte fiskeriet i januar 2023 oprettede amatørfiskerne i Vejle en smart fangstjournal for at danne et overblik over antallet af fangede skrubber og for at gøre det nemmere for deltagerne i området at følge med i fangstudviklingen. Fra januar til april blev der registreret 29 fisketure på 17 dage, hvor der blev sat i alt 118 garn. I den periode blev der fanget fire skrubber i Vejle Fjord og seks ved Juelsminde, mens de resterende fisketure gav nul fangster (se figur 1). 

Antal fangede fisk pr. dag over 17 fiskedage.
Figur 1: Søjlediagrammet viser de 17 fiskedage, der blev udført i perioden fra januar til april og antallet af fangede fisk per dag. På ni af dagene blev der fisket to eller tre gange, hvilket ender på de i alt 29 fisketure. 0 angiver fiskedage uden fangst, mens antallet på søjlerne angiver den totale fangst af skrubber på den enkelte fiskedag. 

Ny fremgangsmåde

Det lykkedes desværre ikke at fange tilstrækkeligt med gydeklare moderfisk til at det kunne leve op til DTU Aquas genetiske retningslinjer, der beskriver, at der skal bruges mindst 25 hanner og 25 hunner i opdrættet. Det skal bl.a. sikre, at den genetiske variation bevares, og at indavl undgås. Fiskene blev derfor genudsat. 

Efter et evalueringsmøde i juni 2023 bestående af projektdeltagerne, Venøsund Fisk og Skaldyr ApS og DTU Aqua blev det besluttet, at der allerede skal fiskes efter kønsmodne skrubber til efteråret for at undgå samme situation med de manglende moderfisk. Der er formentlig en større chance for, at der kan fanges flere kønsmodne skrubber i løbet af den periode, da det er før, de foretager deres sæsonvandring mod større dybder og derfor også er nemmere at fange (se boksen nederst på siden). 

I stedet for at opbevare moderfiskene i hyttefade indtil gydesæsonen, vil de blive transporteret til Venøsund Fisk og Skaldyr ApS, hvor de vil blive passet, indtil de er klar til at blive strøget for rogn og mælk. Forældrefiskene vil efterfølgende blive genudsat med deres yngel, når ynglen har nået en udsætningsklar størrelse.  

”Vi er glade for, at Fiskeplejen og DTU Aqua har støttet os i dette projekt, og vi ser frem til, at der i 2023 og 2024 kan blive indfanget et tilstrækkeligt antal moderfisk til opformering af nye skrubber til udsætning i Vejle Fjord," siger fritidsfisker Benny Villadsen.

Unikt samarbejde på tværs af kommunegrænser

”Skrubbefiskerne” i Østjylland består af et unikt samarbejde mellem undervandsjægere og fritidsfiskere, der kommer fra tre forskellige kommuner, og som alle har oplevet et markant fald i fiskebestanden i de indre farvande i mange år. Derfor håber deltagerne også på, at det lykkes at fange nok forældrefisk med den nye fremgangsmåde, så de kan udsætte skrubbeyngel ved Juelsminde og Vejle og Horsens Fjord i sommeren 2024. 

Lars Bøtker, undervandsjæger og fritidsfisker fra Juelsminde, siger:

”Som barn og teenager i 1970’erne og 1980’erne har jeg været med til at fange mange fisk i Juelsminde-området. Min kammerat og jeg fiskede især ved en lille fortøjningsbro i inderhavnen i Juelsminde. Vi var ikke dygtige fiskere, men vi havde ingen problemer med at få fangst, og i særdeleshed ålekvabben var ofte på krogen. Da vi blev lidt ældre, var vores favoritspot den lange færgemole for Juelsminde-Kalundborgfærgen, hvor vi særligt fangede havørreder, fladfisk og hornfisk. I dag er man nærmest heldig, hvis man fanger noget.”

Projektet er finansieret af Fiskeplejens midler og bliver overvåget fagligt af DTU Aqua, mens Venøsund Fisk og Skaldyr ApS står for strygningerne og den efterfølgende opvækst af yngel.

DAFF-logo      DFF-logo       Venøsund Fisk og Skaldyr       DTU-logo

Læs mere

Af Mette K. Schiønning og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Skrubbens livsstadier

 

Skrubbens livsstadier
Figur 2: De fleste skrubber har disse forskellige livsstadier.
Skrubben er tegnet af Elisenda Casabona, og diagrammet er lavet af Mette K. Schiønning.

Skrubbens livsstadier

  • Fase 1: Kønsmodne skrubber vandrer ud til en gydeplads på dybere vand og gyder i den frie vandsøjle.
  • Fase 2: De befrugtede æg flyder med de frie vandmasser.
  • Fase 3: Fiskelarverne klækker og driver med strømmen. 
  • Fase 4: Skrubbeyngel opsøger lavvandede områder. 
  • Fase 5: Skrubbeynglen foretager vinter- og sommervandring (sæsonvandring). 
  • Fase 6: Mange større individer trækker væk fra kysten og deltager i gydevandringen ud til gydepladserne. 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=fb7c3aa2-241c-4d71-a684-46d5b6dee818
28 MAJ 2024