På figuren kan du se tre billeder der angiver de mest (rød) og mindst (blå) sandsynlige opholdsområder for en ørred for dagene 19, 20 og 21 efter ørreden svømmede ud i havet. Det er data som disse der fodres ind i en computermodel, som derefter beregner den mest sandsynlige vandringsrute for fisken.

Hvor vandrer ørrederne hen, når de er i havet?

torsdag 24 aug 17
|

Der bliver fanget mange havørreder langs de danske kyster - men ørrederne kan også begive sig ud på længere ture som eksempelvis langs den norske kyst.

Kendskabet til de ruter, fiskene bruger, er værdifuld viden i fiskeriforvaltning, men det er samtidig også noget af det sværeste at afsløre. Forskere fra DTU Aqua har derfor udviklet en computermodel, der kan beregne fiskenes mest sandsynlige vandringsrute baseret på den temperatur og dybde, fiskene har opholdt sig på. 

Modellen er blevet brugt til at beregne migrationsruten for en række voksne havørreder fra syv jyske vandløb, hvilket der er kommet interessante oplysninger ud af.

Beregningerne har bekræftet, at havørreder generelt opholder sig tæt på de danske kyster, men de kan også begive sig ud på længere ture som eksempelvis langs den norske kyst.

På figuren øverst i artiklen kan du se tre billeder, der angiver de mest (rød) og mindst (blå) sandsynlige opholdsområder for en ørred  hhv. 19, 20 og 21 dage efter, at ørreden svømmede fra vandløbet ud i havet. Det er data som disse, der fodres ind i en computermodel, som derefter beregner den mest sandsynlige vandringsrute for fisken.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=dd2b0b13-7ed8-44f3-85b2-e9c321239591
6 DECEMBER 2023