Københavns Havn byder på fiskeri mange steder og efter mange fiskearter

Lystfiskeri i Københavns Havn – muligheder og begrænsninger

tirsdag 05 jul 22
|

Københavns Havn byder på mange muligheder for lystfiskeri, og der er i dag kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Det er dog bestemt, at bundfiskene ål og skrubbe samt arterne aborre sild og torsk skal genudsættes. De kan være usunde at spise grundet indhold af tungmetaller. Samtidig er bundmede forbudt.

Københavns Havn vedtog i 2021 et nyt reglement for havnen, og det er nu med få undtagelser tilladt at lystfiske i det meste af havnen.

Blandt andet er det nu tilladt at fiske i hele Inderhavnen (fra Bryggebroen i syd til Inderhavnsbroen i nord), dog kun i vinterhalvåret (1. oktober til 30. april). Fiskeri i Inderhavnen er forbudt i sommerhalvåret af hensyn til de mange sejlende mm. I nogle få særlige havneområder (såkaldte ISPS-områder) er det fortsat ikke tilladt at fiske på noget tidspunkt.

Ved sejlklubber, private bådebroer og lignende er fiskeri som udgangspunkt ikke tilladt. Spørg derfor altid om lov disse steder.

Der må kun fiskes fra land. Fiskeri fra båd er fortsat ikke tilladt, ligesom fiskeri med garn, ruser og lignende er forbudt. Ligeledes er bundmede forbudt.

Fiskeri efter mange arter

Der er gode fangstmuligheder i Københavns Havn. Ved en fiskeundersøgelse i 2009 blev der fanget ikke mindre end 33 fiskearter i hele havneområdet, heriblandt en række fiskerimæssigt interessante arter som fx makrel, hornfisk, havørred, sej, hvilling og multe. Disse arter er også blandt dem, man roligt kan tage med hjem og spise.

Arter, der ikke må hjemtages omfatter nu også torsk

Der har i mange år været et forbud mod at hjemtage arterne ål, skrubbe, aborre og sild. Selvom vandet i havnen er blevet meget renere, kan disse fiskearter stadig indeholde for mange tungmetaller, især kviksølv. Listen er nu udvidet med arten torsk. Det skyldes ligeledes, at de kan indeholde for mange tungmetaller. Forbuddet mod hjemtagning administreres af Fødevarestyrelsen og er dermed ikke en del af reglementet for havnen.

Udsætning af ørred skal gavne fiskeriet omkring København

En del af de havørreder, man kan fange i Københavns Havn, er udsatte fisk. Fiskeplejen foretager årlige udsætninger af ørred i de udløb med ferskvand, der findes i Sydhavnen, fx Harrestrup Å. Det er såkaldte ”mundingsudsætninger”, der foretages med ørreder i smolt-størrelsen. Når de bliver udsat i et ferskvandsudløb, præges de på dette sted, og der er større sikkerhed for, at de bliver i området. Da vandløbene i området ikke egner sig som gyde- og opvækstvandløb, forventes de udsatte fisk ikke at formere sig. Udsætningerne er en hjælpende hånd til en del af landet, hvor der er få naturlige ørredbestande, samtidig med at der bor mange lystfiskere.

Vis hensyn

Københavns Havn er arbejdsplads for mange mennesker. Det skal man naturligvis tage hensyn til, når man fisker. På den måde bevarer lystfiskerne et godt forhold til omgivelserne.

De ørreder, der udsættes er under mindstemålet. Det er derfor bedst, hvis der ikke fiskes målrettet efter ørred ved Kystagerparken/Valbyparken i Kalveboderne i april, hvor udsætningerne foretages.

Du kan hjælpe med at indsamle viden om fiskebestanden i Københavns Havn ved at indrapportere dine fisketure og eventuelle fangster i Fangstjournalen.

Læs reglement for fiskeri i Københavns Havn

Læs Fødevarestyrelsens reviderede Bekendtgørelse om fiskeri i Københavns Havn, der træder i kraft 1. juli 2022

Se de mange muligheder for fiskeri vist på kort - Københavns Havn

Læs rapport om undersøgelse af fiskebestanden i Københavns Havn 2009

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=d15a0d0a-06b3-47bc-acd2-516a5bb3c265
22 MARTS 2023