Arthur Sørensen fra en lokal fiskeriforening afprøver en undervandsdrone. Foto: Marie Hartlev Frausing

Undervandsdroner skal kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

mandag 30 aug 21
|

DTU Aqua vil kortlægge ukendte muslingerev i Roskilde Fjord ved hjælp af undervandsdroner. Projektet udføres i samarbejde med frivillige og lokale fiskere.

Muslingerev er gavnlige for mange fiskearter og for havets biodiversitet. Muslingerevs hårde og tredimensionelle struktur bidrager til skjulesteder og fødegrundlag på havbunden, som kan være med til at skabe gode levesteder for fisk og andre dyr. Det er nok en af forklaringerne på, at mange fiskere oplever, at der ofte er godt fiskeri ved muslingerev. 

Muslingerev kan også fremme forekomsten af ålegræs. Når muslingerne filtrerer vandet for alger, bliver vandet klarere. Dette kan øge tilførslen af lys ned til havbunden, hvilket skaber bedre leveforhold for ålegræs. Undersøgelser fra udlandet tyder desuden på, at muslingerev kan medvirke til kystbeskyttelse, hvilket der er et stigende behov for. 

Muslingerev er biogene rev. Denne revtype er defineret ved, strukturen er dannet af levende organismer. I Danmark kan biogene rev bestå af blåmuslinger eller hestemuslinger. Biogene rev står i modsætning til stenrev, der ikke er lavet af levende organismer.

Danmark er gennem EU forpligtet til at kortlægge og beskytte biogene rev i danske farvande. Det er imidlertid tidskrævende og omkostningstungt at identificere og kortlægge denne revtype med traditionelle metoder som sonar, dykkere og bundprøver. Det er en af årsagerne til, at der er kortlagt meget få biogene rev i danske farvande. 

Derfor er DTU Aqua nu i gang med et projekt, der på relativ simpel vis kan være med til at identificere og kortlægge danske muslingerev: nemlig ved hjælp af undervandsdroner.

Undervandsdroner filmer liv under havoverfladen

I takt med at ny teknologi udvikles, bliver der flere muligheder for at undersøge og kortlægge havbunden. Undervandsdroner (eller ROV’s for remotely operated vehicles) kan styres fra land eller fra en båd, samtidig med at der filmes ved havbunden. 

Målet med projektet er at filme dele af havbunden i Roskilde Fjord med en undervandsdrone og identificere muslingerev ud fra optagelserne. Undervandsdronen kan medbringes på frivilliges fartøjer, som kan bruges til at sejle undervandsdronen ud på fjorden, hvor det vil være muligt at filme fra. Således kan en undervandsdrone bruges til hurtigt og med ganske få ressourcer at filme betydelige arealer. Ved at sammenholde optagelserne med GPS-koordinater vil det være muligt at kortlægge muslingerev fra optagelserne.

 
Billede 1: DTU Aqua sammenligner forskellige undervandsdroner til at kortlægge havbunden. Indtil videre har DTU Aqua deltaget i demonstrationer af modellerne FiFish V6+ (drone placeret i kasse) og BluEye Pro (højre). 

DTU Aqua indsamler i øjeblikket erfaringer med forskellige undervandsdroner (se billede 1) og har i den forbindelse deltaget i demonstrationer ved Gershøj i Roskilde Fjord. De afprøvede droner har leveret fine optagelser fra havbunden. Billederne er i flot kvalitet og dronerne kan let styres fra land eller båd.

Muslinger i Roskilde Fjord.
Billede 2: Billede fra optagelse filmet vha. en undervandsdrone i Roskilde Fjord nær Gershøj Havn. Bemærk, hvordan man kan se de enkelte muslinger på havbunden.

Projektet er stadig i opstartsfasen, og DTU Aqua har derfor endnu ikke besluttet, hvilken undervandsdrone der er mest egnet. Hvis du eller dit firma har gode inputs eller adgang til en undervandsdrone, som kan være passende for projektet, er du velkommen til at kontakte Jon C. Svendsen på mail jos@aqua.dtu.dk eller tlf. 22 81 65 45 og Marie H. Frausing på mail mhafr@aqua.dtu.dk eller tlf. 28 44 58 30.

Frivillige hænder yder stor hjælp til projektet

Projektet er baseret på et samarbejde mellem DTU Aqua og frivillige fiskere samt tilhørende foreninger. Ideen med projektet er, at frivillige fiskere kan tage undervandsdronen med ud i deres fartøjer og filme under havoverfladen. Optagelserne bruges herefter til at registrere og kortlægge muslingerev i området. Eftersom der er tale om kortlægning af betydelige arealer, er projektet afhængigt af fiskernes hjælp. Indtil videre tager projektet udgangspunkt i hjælp fra fiskere fra foreningerne Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) og Gershøj Fritidsfiskerforening. DTU Aqua opfordrer andre foreninger til at deltage i projektet, hvis de er interesserede i muslingerev i deres lokalområder.

DTU Aqua siger tak til alle frivillige fiskere og tilhørende foreninger, som deltager i projektet. Det gælder bl.a.:

Dansk Amatørfiskeriforenings logo               DTU-logo

Af Marie Hartlev Frausing, Karen Timmermann og Jon C. Svendsen

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=bea32e01-df7f-465e-8296-b15ce888c170
24 JUNI 2024