Planer for fiskepleje omfatter undersøgelser af vandløb i 22 kommuner som blev undersøgt i 2021.

Nye ”Planer for fiskepleje” i ørredvandløb

tirsdag 15 nov 22
|

Syv nye ”Planer for fiskepleje” fortæller om den fiskeøkologiske tilstand og mulige forbedringer i Sønderjylland samt en række vandløb i Nord- og Midtjylland.

DTU Aqua undersøger hvert år fiskebestandene og den generelle tilstand i en række ørredvandløb og udgiver det følgende år rapporter med resultaterne, de såkaldte ”Planer for Fiskepleje”.

I efteråret 2021 undersøgte DTU Aqua fiskebestandene ved elektrofiskeri 618 steder i vandløb fordelt i 22 kommuner i Jylland. Resultaterne er nu beskrevet i syv rapporter, der både viser de naturlige bestande af ørred og forekomsten af andre fiskearter.

Planerne er netop udsendt til de berørte kommuner og sportsfiskerforeninger, men de kan også downloades her: Planerne for fiskepleje med tilhørende kort. Resultaterne kan desuden ses online på det elektroniske ”Ørredkort”, hvor man også kan downloade planerne via en infoboks

Ørredkortet viser tætheden af naturlig producerede ørreder på de undersøgte stationer  

I planerne kan kommuner, sportsfiskerforeninger, lodsejere mv. finde forslag til, hvordan de kan genskabe naturlige forhold for fisk og forbedre bestandene i de enkelte vandløb i forhold til passageforhold, udlægning af gydegrus, etablering af fiskeskjul og sandfang, skånsom vedligeholdelse af vandløb m.m.

De vandløb, som indgår i de syv nye planer for fiskepleje, blev sidst undersøgt af DTU Aqua i 2011-2013.

 

Planer for fiskepleje

DTU Aquas ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle større vandsystemer i Danmark. Planerne revideres ca. hvert 9. år med nye undersøgelser, som finansieres af fiskeplejemidlerne. De indsamlede data indgår desuden i Miljøstyrelsens og kommunernes arbejde med at forbedre fiskebestandene, som er beskrevet i statens vandområdeplaner.

 

Tabellen viser de planer som er udsendt i 2022 - baseret på undersøgelser foretaget i efteråret 2021: Klik på de enkelte vandløb og download rapporten.

Vandløbsområder

Kommuner

Århus Å Århus, Favrskov og Skanderborg
Karup Å Skive, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Viborg
Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å
Frederikshavn og Hjørring
Mindre vandløb mellem Limfjorden, Skagen og Svinkløv Ålborg, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt
Ribe Å
Esbjerg, Haderslev, Vejen, Kolding, Tønder og Aabenraa
Lerkenfeld Å
Vesthimmerlands og Rebild
Trend Å Vesthimmerlands

Ønsker du de tilhørende kort kan du her både downloade rapport og tilhørende kort.

Af Jan Nielsen og Finn Sivebæk. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=b9f807e7-b7f1-4997-b804-d7f098644437
31 JANUAR 2023