Fødevareministeret Dan Jørgensen på Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. Foto: Camille Saurel.

Fødevareminister Dan Jørgensen på rundtur blandt muslinger, østers og søstjerner

tirsdag 09 sep 14

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor
DTU Aqua
35 88 31 71

Fiskeri efter søstjerner, kompensationsopdræt af muslinger og iltsvind var på programmet, da fødevareminister Dan Jørgensen besøgte Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua.

Den 8. september 2014 besøgte Dan Jørgensen, som er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua i Nykøbing Mors. Besøget var et led i ministerens heldagsbesøg på Mors og i Thy, hvor temaet var vækstmuligheder og -barrierer for fødevareerhvervet. Se billeder fra besøget på Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua her.

Fødevareministeret Dan Jørgensen på Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. Foto: Camille Saurel.
Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua dyrker linemuslinger i Limfjorden som en del af sine forskningsaktiviteter. På billedet studerer Dan Jørgensen blåmuslinger, som skal strømpes og hænges ud på liner i fjorden. Strømpning betyder, at muslingerne lægges ned i lange "netstrømper", som de sætter sig fast på og vokser på - på samme måde som de ville sætte sig fast på en sten, hvis de voksede på bunden af fjorden. Linemuslinger har en højere spisekvalitet og kan høstes mere skånsomt end bundmuslinger. Foto: Camille Saurel, DSC..  
Fødevareministeret Dan Jørgensen på Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. Foto: Camille Saurel.
Kompentationsopdræt og iltsvind var også på dagsordenen under ministerens besøg. Ved kompensationsopdræt dyrker man blåmuslinger i fjordområder, hvor man gerne vil fjerne næringssalte fra vandet. Muslingerne lever af de planktonorganismer og næringssalte, som de filtrerer fra vandet. Det øger sigtdybden i vandet, og når muslingerne høstes, fjernes der næringssalte fra områderne, hvilket kan være med til at reducere riskoen for iltsvind. Foto: Camille Saurel, DSC. 
Søstjerne. Foto: Camille Saurel, DSC.
Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua forsker i, om søstjerner kan fiskes og udnyttes kommercielt, og hvordan man i det hele taget kan afbøde de problemer, som søstjerner forvolder for muslingeopdrættere og fiskere. Der ses flere og flere søstjerner i de danske farvande, og de spiser store mængder af blandt andet blåmuslinger.
Fødevareministeret Dan Jørgensen på Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. Foto: Camille Saurel.
Leder af Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua Jens Kjerulf Petersen viser fødevareministeren en håndfuld 4-5 uger gamle østers i Danmarks eneste østersklækkeri, som findes på Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. Her forskes i mulighederne for at opdrætte østersyngel kommercielt. Foto: Camille Saurel, DSC.

Efter besøget på Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua fortsatte fødevareminister Dan Jørgensen til slagteriet TICAN i Thisted.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=aed4e606-af19-449b-806e-4ed391369f8d
3 JULI 2022