Blåfinnet tun i dansk farvand

Blåfinnet tun er en af verdens mest eftertragtede fisk. I 2019 skal forskere og sportsfiskere igen samarbejde om at fange og mærke blåfinnet tun i Skagerrak.

mandag 29 jul 19
|
Blåfinnet tun, den største rovfisk man kan møde i danske farvande er tilbage efter mere end 50 års fravær. Fisken er en dyr, men en yndet spise blandt andet til sushi. Undersøgelserne er vigtige for at kortlægge, hvor og hvornår de vandrer.

Forskerne og sportsfiskere arbejder, i lighed med de to foregående år, sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som gemmer oplysninger om fiskens omgivende miljø (dybde, temperatur og lys) og sender data tilbage via satellitter. Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fisken har været, og afslører hvor den gyder, foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i disse “fiske-restauranter”. Nogle tun bliver også udstyret med akustiske mærker, som kan opfanges på avancerede lytte stationer der findes i et globalt netværk. Der bliver også taget biologiske vævsprøver af fiskene, som bl.a. kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilke af de to atlantiske undergrupper af tunfisk, de tilhører. Den blåfinnede tun i Atlanten har nemlig to gydeområder i henholdsvis den Mexicanske Golf og Middelhavet, og begge grupper kan krydse Atlanterhavet. Det er særligt vigtigt, fordi de to grupper bliver forvaltet forskelligt.

 

Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommer/efterår i disse farvande og gav bl.a. ophav til et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund og et stort kommercielt fiskeri fra bl.a. Skagen. Den nye undersøgelse i 2019 bruger samme metode som benyttet med succes i 2017 og 2018Erfaringerne fra de tidligere forsøg bruges til at optimere fiskeriet og mærkningen, så fisken skånes mest muligt. Erfarne sportsfiskere fanger nænsomt tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Tunen er ellers ulovlig at fange i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. 

 

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to grupper af tun opholder sig sammen. Herigennem håber forskerne bedre at kunne forstå bestandsdynamikker og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, således at tunen vedbliver med at være en del af den danske fiskefauna.

 

Projektet foregår i tæt samarbejde med forskere fra Sveriges (Sveriges Landbrugsuniversitet), Irland (InlandFisheriesIreland) og UK (Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science), som foretage lignende mærkninger.

 

Sportsfiskere skal fange fisk til mærkning

Udgangspunktet for projektet bliver Skagen, hvor fiskere og forskere mødes i perioden fra 23. august til 8. september. Det største arbejde udføres af frivillige sportsfiskere, som stiller erfaring, båd, grej og muskelkraft til for at fange tunene til forskerne.

Planen er, at de erfarne sportsfiskere nænsomt fanger tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Kim Aarestrupkaa@aqua.dtu.dk inden den 1. august kl 17For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med big-gamefiskeri og erfaring med fangst af meget store tun (over 200 kg) er en klar fordelDerudover findes der en række krav til udstyr og både.

 

 

Har tunen en fremtid i danske farvande? 

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun i Atlanterhavet opholder sig sammen. 

Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource. 

Hjælp også DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

DTU Aqua opfordrer også alle til at fortælle om observationer af tun i danske farvande, da denne type oplysninger er vigtige for yderligere at dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder. 

Hvis du ser tun, kontakt da venligst Brian MacKenzie, DTU Aqua (brm@aqua.dtu.dk) gerne med foto og/eller video, oplysninger om tid og sted for observationen, antal tun og deres omtrentlige størrelse, samt om du har set mulige byttedyr, fx sild, makrel eller hornfisk, springe op af vandet i flugtforsøg.

Dette års tunmærkningsprojekt er bl.a. sponsoreret af STARK, Den Blå Planet, Nordisk Ministerråd og ICCAT i samarbejde med DTU.

Af Kim AarestrupBrian MacKenzie og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


Krav til deltagelse i undersøgelsen

Er du interesseret i at hjælpe med undersøgelsen, så læs nedenfor om de minimums krav der stilles

 

Projektet foregår med udgangspunkt fra Skagen Havn. Fiskeriet foregår på Skagerrak, så der kan være store bølger, der er mange deltagere og tunene skal fightes så kort tid som muligt og genudsættes i live efter mærkning. Nedenfor følger derfor en række krav for at komme i betragtning.

 

Deltager krav:

 

BÅDEN: Skal være udstyret med AIS (både modtager og sender), VHS radio og diverse livredningsudstyr. 

 

BESÆTNING: Skal have erfaring med big game fiskeri, fangst af tun over 200 kilo en fordel. Alle fiskere skal have gyldigt fisketegn. Man skal som minimum være 2 mand i båden, men vi anbefaler tre eller flere

 

GREJ: Der skal anvendes minimum 80 lbs hjul, 130 lbs line og 180 lbs forfang. Der må kun anvendes cirkelkroge (nærmere specifikationer kommer senere). Gaffen skal være kraftig nok til at håndtere en meget stor tun (nærmere specifikationer kommer senere).

 

Deltagelse af minimum en uge i træk.

 

At man opfylder kravene garanterer IKKE at man er med. Vi har en begrænsning i antal både vi kan håndtere, men forsøger at få så mange med som muligt. Hvis man ikke bliver udvalgt, er man selvfølgelig mere end velkommen til at deltage som besætning på en af de udvalgte både. 

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=DA8DD4F5-E780-4A4C-9B01-CD7CF82C9ECA
18 JULI 2024