Stalling ønskes fredet yderligere 3 år

Stallingen bør fredes endnu tre år

fredag 17 mar 17
|

DTU Aqua anbefaler, at fredningen af den forholdsvis sjældne fisk stallingen, som her i landet kun findes i Jylland, bliver forlænget i yderligere tre år frem til 2020.

På grund af et drastisk fald i de danske stallingbestande blev det i 2011 bestemt at totalfrede stallingen i en tre-årig periode. Perioden blev yderligere forlænget i 2014, da bestandene stadig var skrøbelige, og den 15. maj i år udløber den nuværende fredningen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som administrerer fredningen af stallingen, har anmodet DTU Aqua om rådgivning vedrørende stallingens bestandsstatus. DTU Aquas anbefaling er, at fredningen af stalling forlænges med endnu tre år, indtil der forhåbentlig er opbygget stabile, sunde bestande.

Generelt er der stadig kun meget små bestande i de fleste vandløb, men i bl.a. Grindsted Å og Omme Å ser det ud til, at bestandene er forbedrede. Det er dog ikke muligt at sige, om de er ved at nærme sig niveauet fra før 2010, og om bestandene er stabile.

Det er primært antallet af rovdyr, især skarv, der er afgørende for bestandenes størrelser. DTU Aqua vurderer, at bestandene ret hurtigt vil kunne normaliseres, hvis problemet med skarvenes indhug i bestandene løses. Men andre rovdyr, som f.eks. odderen, kan også æde stallinger.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil senere i foråret 2017 sende en revideret generel bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i høring, som forventes at frede stallinger i yderligere tre år. På baggrund af de indkomne høringssvar vil der blive truffet en endelig beslutning.

Den nye bekendtgørelse vil dog ikke kunne træde i kraft før 1. juli 2017, så i tiden fra 15. maj til 1. juli 2017 vil stallingen IKKE være fredet.

Her finder du bekendtgørelsen om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand

Af Niels Jepsen  DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Læs evt. mere om danske undersøgelser af stallingen:

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=A1CF8882-0E39-4959-B479-6E1908D8F91C
24 SEPTEMBER 2023