Der bliver fanget mange forskellige fiskearter, herunder grundling, gedde, aborre, suder og rudskall

Smoltudtræk fra Hadsten Lilleå 2006

tirsdag 02 maj 06
|

Følg bestanden af udtrækkende fisk i et vandløb. De daglige fangster af udtrækkende fisk fra Hadsten Lilleå vil i dette forår dagligt blive registreret på denne hjemmeside.

Nu kan man dagligt følge bestanden af udtrækkende fisk i et helt vandsystem.

Danmarks Fiskeriundersøgelser foretager i øjeblikket en undersøgelse af, hvor mange smolt,der trækker ud fra Hadsten Lilleå. En fælde, som er opstillet til formålet fanger de fisk, der udvandrer fra åen. Fælden bliver tømt dagligt og fangsterne bliver løbende indrapporteret på denne hjemmeside. Fælden er opbygget efter ålekiste-princippet og opstillet lige før åens udløb i Gudenåen. Se det øverste foto af smoltfælden i Hadsten Lilleå.

Tabellen nederst på siden viser de daglige fangster af forskellige fiskearter. Nedgænger er havørred og laks, som har været oppe og gyde og som er på vej tilbage til havet.

I fælden er der til dags dato fanget flere forskellige arter herunder laks, ørred, aborre, suder, karudse, skalle, gedde, ål og grundling (se fotos af fiskene).

Fælden i Hadsten Lilleå fanger alle de fisk, som vandrer nedstrøms. Foto: Finn Sivebæk
Fælden i Hadsten Lilleå fanger alle de fisk, som vandrer nedstrøms i foråret 2006.

Øverst laksesmolt og nederst ørredsmolt. Foto: Finn Sivebæk
I fælden bliver der fanget flest ørred- og laksesmolt.

Fiskefælde hvor vandet falder gennem ristene, og fiskene bliver tilbageholdt af ristene og samles.
Smoltfælden er indrettet som en ålekiste, hvor vandet bliver sigtet fra og fiskene bliver tilbage på risten og triller ned i en fangstindretning. Når undersøgelsen er færdig bliver hele opstillingen fjernet.

Dato Ørredsmolt Nedgænger Andre fiskearter
 4. april   52 stk 70 cm Laks, Aborre, Suder
 5. april   23 stk 27 cm Aborre, Suder, Karudse
 6. april 127 stk   Suder
7. april   65 stk 60 cm Laks, Aborre, Su
 8. april 101 stk 62+25 cm Laks, Ål, Suder
  9. april 147 stk   Laks, Aborre
10. april 213 stk 61 cm Aborre, Suder
11. april 196 stk 36 cm Aborre, Skalle
12. april    53 stk   Laks, Suder
13. april 206 stk   Laks, Aborre, Grundling
14. april 178 stk   Aborre
15. april    80 stk 55 cm Aborre, Karudse
16. april  107 stk   Laks, Aborre, Skalle, Gedde, Suder
17. april    69 stk   Aborre, Skalle, Gedde, Grundling, Suder
18. april    29 stk 72 cm Laks, Aborre, Gedde, Grundling, Suder
19. april    40 stk   Aborre, Skalle, Suder
20. april  111 stk   Laks, Aborre
21. april 142 stk   Laks, Ål, Aborre, Grundling, Suder
22. april 770 stk 81 cm Laks
23. april 794 stk 51 cm Laks, Aborre, Skalle, Grundling
24. april    54 stk   Laks, Ål, Aborre, Grundling
25. april    71 stk   Laks, Aborre, Grundling
26. april    64 stk   Aborre, Grundling, Suder
27. april    94 stk   Laks, Aborre, Grundling, Suder
28. april    33 stk   Aborre, Skalle, Grundling
29. april  484 stk   Laks, Aborre, Gedde, Grundling
30. april 1.812 stk 60+62 cm Laks, Ål, Gedde, Grundling
  1. maj    77 stk   -
  2. maj    18 stk   Aborre
  3. maj    64 stk   Laks, Aborre. Grundling
  4. maj 107 stk   Laks, Aborre. Grundling
  5. maj 166 stk   Laks, Ål, Grundling, Suder
  6. maj 206 stk   Laks, Aborre, Grundling, Suder
  7. maj 179 stk   Laks, Aborre, Grundling
  8. maj 93 stk   Aborre, Grundling
  9. maj 219 stk   Grundling
 10. maj 180 stk   Laks, Aborre, Grundling
 11. maj 172 stk   Aborre, Grundling
 12. maj 142 stk   Aborre
 13. maj 53 stk   -
 14. maj 62 stk   Aborre
 15. maj 18 stk   Skalle
 16. maj 43 stk   -
 17. maj 496 stk   Aborre, Skalle
 18. maj 245 stk   Ål, Regnbueørred
 19. maj 981 stk   Ål, Regnbueørred, Aborre, Skalle, Grundling
 20. maj 143 stk   Ål, Regnbueørred, Grundling, Karudse
 21. maj 166 stk 53 cm Ål, Regnbueørred, Skalle, Grundling
 22. maj 114 stk   Ål, Regnbueørred, Skalle, Grundling
 23. maj 178 stk 39+44 cm Ål, Aborre, Skalle
 24. maj 38 stk   Ål, Aborre, Skalle, Karudse
 25. maj 48 stk   Ål, Aborre, Skalle, Suder, Guldfisk, Karudse
 26. maj 27 stk   Ål, Skalle
 27. maj 21 stk   Ål, Skalle, Aborre
 28. maj 10 stk   Ål, Skalle, Aborre, Suder, Regnbueørred
 29. maj 27 stk   Ål, Skalle, Aborre, Suder
 30. maj 21 stk   Skalle, Aborre, Suder, Regnbueørred
 31. maj 11 stk   Ål, Skalle, Aborre, Suder, Grundling
 1. juni 7 stk   Skalle, Suder
 2. juni 7 stk   Ål, Skalle, Aborre, Suder
 3. juni 7 stk   Skalle, Suder
 4. juni 2 stk   Skalle
 5. juni 5 stk   Ål, Skalle, Regnbueørred
       
Total 10.468 stk    

Af Kim Aarestrup og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=9e3ed02d-e696-4a8e-a2a8-ecda7babdcef
8 JUNI 2023