Store forekomster af torsk ved menneskelig konstruktion i Nordsøen. Foto: Cor Kuyvenhoven

Temadag om kunstige rev: Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?

mandag 28 mar 22
|

Den 20. april 2022 er der foredrag og debat på DTU i Lyngby og online om, hvordan konstruktioner og anlæg i havet kan gavne havmiljøet og være med til at sikre mere liv i havet.

Der anlægges til stadighed nye konstruktioner og anlæg i havet, og der udføres VVM-undersøgelser for at minimere skaderne på miljøet. Men de nye tendenser er, at man i langt højere grad vil forlange, at sådanne konstruktioner og anlæg også skal gavne havmiljøet og være med til at sikre et langt bedre liv i havet.

På temadagen "Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?" præsenteres internationale erfaringer og visioner om kunstige rev og miljø på lille og meget stor skala.

Store spillere som Femern A/S og Energistyrelsen fortæller om deres måde at sikre disse ting ved nutidige anlæg som Femern Bælt og fremtidige som Energiøen i Nordsøen og ved de nye gigantiske havvindmølleparker. Desuden præsenteres de seneste forskningsresultater om samvirkningen imellem beton og havmiljøet – set fra havmiljøets side. Ved dagens afslutning kan du deltage i debatten og give dit bidrag til, hvad der skal undersøges fremover.

Temadagen er arrangeret i et samarbejde imellem Dansk Betonforening, Dansk Selskab for Marinbiologi og DTU.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til eksperter, aktører og beslutningstagere indenfor alle de berørte områder. Dagen er også velegnet for studerende, der ønsker en indføring i området.

Tidspunkt

Onsdag 20. april 2022 kl. 15.30-18.15.

Sted

DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 116, auditorie 81.

Det er også muligt at deltage på Zoom.

Pris

Mødet er gratis for alle.

Tilmelding

Ved tilmelding vælger du imellem fremmøde på DTU eller online. Er du i tvivl, så tilmeld dig begge steder: 

Kontakt

Per Goltermann, pg@byg.dtu.dk

Program

15.30 Velkomst og motivation
Professor Per Goltermann, DTU og Dansk Betonforening, og forskningspolitisk medarbejder Christian Riisager-Simonsen, DTU Aqua

 

15.35 Developing policy and practice for marine (ecosystem) net gain (på engelsk)
Dr Tara Hooper, Principal Specialist in Marine Natural Capital and Ecosystems

 

16.00 Super Reef: A New Kind of Urbanism (på engelsk)
Zeno Riz à Porta, Head of Research and Design Development, Superflex

 

16.25 Sådan bidrager Sund & Bælt til et godt og varieret havmiljø i store infrastrukturprojekter
Hans Ohrt, miljøkonsulent, MOE A/S

 

16.50 Pause og networking

 

17.10 Wind farming and improving the marine environment as well (på dansk)
Birthe Hansen, Project Manager Environment & Permitting, Ørsted

 

17.35 Long-term behavior of concrete in maritime environment (på engelsk)
Professor Klaartje de Weerdt, NTNU, Norge

 

18.00 Diskussion, networking og afslutning

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=83102668-5ac1-4dd7-9bc5-2ef154be58cc
17 MAJ 2022