Genudsætning af laks

Genudsætning af laks – Hot is not godt

fredag 01 jun 18
|
Genudsætning af laks er forbundet med lav dødelighed, hvis det bliver udført skånsomt, men vandtemperaturer over 18°C øger risikoen for, at laksen dør ved genudsætning.

Maj 2018 har været den varmeste maj måned målt nogensinde i Danmark. Den varme luft får naturligvis også temperaturen til at stige i vandløbene, og det er der særlig grund til at være opmærksom på, hvis man fanger og genudsætter laks.

Under normale forhold er catch and release-fiskeri forbundet med høj overlevelse, når fangsten bliver håndteret skånsomt. Men når vandet stiger til høje temperaturer, opstår der en særlig situation, for netop temperaturer over 18 °C kan medføre markant højere dødelighed hos genudsatte laks.  

Lystfiskere, som må og vil hjemtage de laks, de fanger, kan udmærket fiske i varmt vejr. Men er der er tale om et fiskeri, hvor man skal, eller har ønske om at, genudsætte den fangede laks, bør man være opmærksom på vandtemperaturen.

Anbefalinger om skånsom genudsætning af fisk

Temperaturen påvirker laks

Dødeligheden stiger markant ved temperaturer over 18 °C - ”Atlantic salmon exhibit low levels of mortality when angled at water temperatures between 8 and 18 °C, but as water temperatures increase above 18 °C, the risk of angling-induced mortality increases exponentially (Thorstad et al. 2003).

Vand indeholder mindre opløst ilt ved højere temperaturer.

For laks og andre fiskearter spiller vandtemperaturen en afgørende rolle for en række fysiologiske processer. Ekstreme vandtemperaturer påvirker fisk og gør dem særligt udsat. Desuden falder mængden af ilt i vandløbene ved højere temperaturer. Vandtemperaturen påvirker derfor overlevelsen på genudsatte laks.

Selvom laksen virker frisk ved genudsætning, så har undersøgelser vist, at de efterfølgende har en forhøjet dødelighed ved at være fanget og genudsat ved høje vandtemperaturer.

Værd at vide om vandtemperaturer i vandløb​

I nogle vandløb er temperaturen meget sjældent over 18 °C, mens der i andre kan være lokale forhold, som gør, at temperaturen stiger hurtigere og er højere i længere tid.

Det giver derfor mening, at man holder sig orienteret om den aktuelle vandtemperatur, inden man fisker, enten ved at måle med et termometer eller ved at gå ind på hydrometri.dk, hvor man kan følge temperaturen time for time hele døgnet i nogle vandløb.

Vigtig info om laks:

Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017

Laksekvoter 2018

Laksens biologi

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Referencer:

The effect of catch-and-release angling at high water temperatures on behaviour and survival of Atlantic salmon Salmo salar during spawning migration. 2015. J Fish Biol. 2015 Aug;87(2):342-59. doi: 10.1111/jfb.12722. Epub 2015 Jul 15. Havn TB, Uglem I, Solem Ø, Cooke SJ, Whoriskey, FG Thorstad EB.


Impact of catch and release angling practices on survival of salmon. 2017. I.G. Cowx, N. Angelopoulos, J.D. Dodd, A.D.Nunn. Report. ISBN: 978-1-84911-391-5. Environment Agency, Horizon House, Deanery Road, Bristol, BS1 5AH. 38pp.


Effects of hook and release on Atlantic salmon in the River Alta, northern Norway. 2003. Thorstad E.B., Næsje T.F., Fiske P. and Finstad B. Fisheries Research 60: 293-307.

Pan-Holarctic assessment of post-release mortality of angled Atlantic salmon Salmo salar. 2017. Lennox, Robert J., et al. Biological Conservation 209; 150-158.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=81f866d6-f4b4-47f0-993e-ca9748c31656
18 JULI 2024