Ørredbestanden i Villestrup Å er vokset efter at opstemninger blev nedlagt

Vildt, vildere – Villestrup Å

søndag 12 feb 17
|

Havørredbestanden er vokset eksplosivt i Villestrup Å, efter at åens dambrug blev nedlagt for få år siden. Det skyldes, at ørrederne nu kan vandre frit mellem å og hav, og at de oprindelige faldforhold med gode gyde- og opvækstmuligheder er genskabt i åen. Derfor stortrives ørrederne, og bestanden er mangedoblet.

Før år 2000 kunne havørredbestanden i Villestrup Å ikke klare sig selv, og derfor blev der hvert år sat en del ørreder ud. Man havørredbestanden var alligevel meget lille. Årsagen var primært, at der lå syv dambrug ved åen, som spærrede for fiskenes vandringer i det meste af vandsystemet og forurenede vandet. Desuden var der dårlige gyde- og opvækstmuligheder pga. det stillestående, dybe vand ved opstemningerne.

Samme strækning efter gennemført naturgenopretning
Ved Villestrup Å var der i 1999 flere dambrug med opstemninger, som producerede regnbueørreder i dammene, men var årsag til en dårlig havørredbestand i åen. Nu er de naturlige forhold i åen genskabt med en god fiskebestand.

Havørredbestanden er mangedoblet

I 1999 var der under 100 voksne havørreder i Villestrup Å. Men så besluttede først Nordjyllands Amt og senere Naturstyrelsen at opkøbe og nedlægge dambrugene for at genskabe gode miljøforhold i åen og Mariager Fjord. Efter denne indsats har ørrederne i flere år kunnet vandre frit og gyde i det meste af åen samt i nogle tilløbsbække, og bestanden har vokset sig stor og stærk.

Ved DTU Aquas seneste undersøgelse i november 2016 var der ca. 3.500 voksne havørreder, dvs. omtrent 35 gange så mange som for 17 år siden.

Den store havørredbestand er et resultat af, at der i de senere år er kommet mange flere ungfisk af havørreder fra gydning i vandløbene. Når ungfiskene er ca. 1-2 år gamle, vandrer mange af dem ud i Mariager Fjord som såkaldte smolt - og nu kan de vandre frit ud i fjorden i stedet for, som tidligere, at blive stoppet ved dambrugenes opstemninger.

Derfor er antallet af smolt, der når Mariager Fjord, mangedoblet. Det har skabt en stor havørredbestand, og Mariager Fjord er nu landskendt for det fine havørredfiskeri.

Opstemninger ødelægger de naturlige forhold i vandløbene

DTU Aqua har undersøgt fiskebestandene i danske vandløb i årtier og har længe anbefalet, at man fjerner opstemninger i vandløb og genskaber de naturlige gydestryg, hvis man vil genskabe og bevare vilde, naturlige fiskebestande.

Det særlige ved projekterne i Villestrup Å er, at man ikke er gået på kompromis med DTU Aquas anbefalinger, som det ellers ofte sker ved restaureringsprojekter. Opstemningerne er altså fjernet og de oprindelige faldforhold i åen er genskabt med gode gydestryg. Det har været afgørende vigtigt for fremgangen i Villestrup Å, for det har skabt uhindret op- og nedstrøms passage med optimale gyde- og opvækstområder for de vilde fisk.

Nu er der så mange ørreder i Villestrup Å, at man formentlig skal hundredvis af år tilbage for at finde noget lignende, dvs. til tiden før der blev lavet opstemninger.

Forbedringer har stor effekt efter få år

Historien om Villestrup Å er et levende eksempel på, at det allerede efter få år har stor positiv effekt at fjerne opstemninger. Fremtiden tegner lys for naturen og ørrederne i Villestrup Å samt Mariager Fjord-området.

Lignende succeshistorier er set andre steder, hvor man har fjernet opstemninger - bl.a. i Gudenåen ved Vilholt Mølle.

Opskriften er enkel – hvis man vil sikre vilde, naturlige fiskebestande i vandløb, bør man fjerne opstemningerne og genskabe de oprindelige faldforhold med en naturlig vandføring i åen.

Af Kim AarestrupJan Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Få mere at vide om Villestrup Å


Film om DTU Aquas undersøgelser af havørredbestanden i Villestrup Å, november 2016

Antallet af smolt, der trak ud af Villestrup Å i perioden 2004 - 2016

Rapport om fiskebestanden i Villestrup Å i perioden 1971-1999

Naturstyrelsens projekter i Villestrup Ådal

Læs om erfaringerne fra Gudenåen

Effekten af at fjerne opstemningen i Gudenåen ved Vilholt

Læs om opstemningers effekt på fiskebestande

Opstemningers negative påvirkning af vandløbenes fiskebestande

Se ørredbestandene i danske vandløb

DTU Aquas seneste bestandsanalyser af ørredbestanden i vandløb på et digitalt Ørredkort

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=80ebc9bb-28cb-4d62-9d35-8aa4ba09db7d
23 MARTS 2023