Sortmundet kutling fanget i Odense Fjord foråret 2019. Foto:  Jesper Kuhn.

Sortmundet kutling er nu også i Odense Fjord

torsdag 02 maj 19
|

Den sortmundede kutling er nu officielt blevet observeret i Odense Fjord. Det er første gang fisken, som ikke hører naturligt til i de danske farvande, registreres så langt mod nordvest i Danmark. 

Den sortmundede kutling hører ikke hjemme i de danske farvande. Den er kommet til Danmark fra Sortehavet, antageligvis med skibenes ballastvand, og blev første gang identificeret i 2008 ved Bornholm. Siden har den spredt sig vestover og er nu også blevet observeret i den sydvestlige del af Odense Fjord. Der er tale om et enkelt eksemplar, som blev fanget i ruse før påske af nøglefisker Henning Bendtsen i forbindelse med et forsøgsfiskeri i samarbejde med DTU Aqua. Kutlingen var lige under 14 cm lang (se billedet øverst på siden).

Sortmundet kutling kan være en hård konkurrent for hjemmehørende fiskearter i de kystnære områder. Eksempelvis har resultater fra DTU Aqua vist, at ålekvabbe er gået voldsomt tilbage i de områder, hvor sortmundet kutling findes. Samtidig kan sortmundet kutling i nogle områder udgøre en så stor del af fangsten, at det lokale fiskeri er truet. Dette ville kunne ændre sig, hvis den sortmundede kutling kunne sælges og bruges til noget.

Kan sortmundet kutling blive en spisefisk?

DTU Aqua er projektleder for projektet SORTMUND, som har fokus på, hvordan sortmundet kutling kan udnyttes kommercielt. Projektet er finansieret af GUDP under Miljø og Fødevareministeriet, og DTU Aquas samarbejdspartnere i projektet er erhvervsfiskere, Danmarks Fiskeriforening, Fiskernes Filetfabrik, Gemba Seafood Consulting, og DTU Fødevareinstituttet.   

Projektet har blandt andet fundet ud af, at sortmundet kutling er en fremragende spisefisk, og at den godt kan fungere som et supplement til typiske danske fisk på middagsbordene. Næringsindholdet i fisken har vist sig at være ligeså godt som andre konsumfisk fanget i de danske farvande. I de baltiske lande betragtes den som en glimrende spisefisk, og i Sydeuropa anses den for at være en delikatesse.

Sortmundet kutling fanges i ruser som, anvendt korrekt, er et ganske skånsomt fiskeri. Et målrettet fiskeri er derfor muligvis en af de ting, der kan gøres, for at reducere påvirkningen af denne ikke-hjemmehørende fiskeart. Fiskeriet af arten vil beskytte det danske kystnære havmiljø og samtidig skabe omsætning i et fiskeri, der er under pres.

Få mere at vide

Se film med specialkonsulent Mads Christoffersen fra DTU Aqua og få mere at vide om sortmundet kutling 

Læs om den sortmundede kutlings biologi på fiskepleje.dk 

Af Jesper Kuhn og Mads Christoffersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

Forskellige kutlingearter

Sortmundede kutling med den karakteristiske sorte plet på den bagerste del af den forreste rygfinne, her angivet med en pil. Foto: Jesper Kuhn.I Danmark findes også hjemmehørende kutlingearter, såsom sandkutling og sort kutling. Disse arter kan let forveksles med sortmundet kutling. Sortmundet kutling bliver dog noget større (op til ca. 25 cm), hvor de hjemmehørende kutlingearter højst bliver ca. 10 cm. Derudover har sortmundet kutling en tydelig sort plet bagerst på forreste rygfinne (se billedet).

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=45BD8CA6-D787-41C9-98A8-ADA36F87A28E
1 OKTOBER 2022