Anders Koed og Kim Aarestrup mærker ål i Grækenland. Foto: David Righton.

To nye professorer i vandrende fisks biologi og forvaltning

torsdag 28 jun 18

Kontakt

Kim Aarestrup
Professor
DTU Aqua
35 88 31 42

Kontakt

Anders Koed
Vicedirektør / Professor
DTU Aqua
35 88 31 46

Kim Aarestrup og Anders Koed er udnævnt til professorer på DTU inden for området diadrome fisk, dvs. fisk som ål og laks, der vandrer mellem ferskvand og saltvand 

DTU Aquas to nyudnævnte professorer Kim Aarestrup og Anders Koed har meget til fælles i deres forskerkarrierer. De har begge en kandidatuddannelse i biologi fra Aarhus Universitet, de har en ph.d.-grad, og de blev begge ansat som forskningsassistenter ved DTU Aqua i Silkeborg i midten af 1990’erne. Her blev de begge udnævnt til forskere i 2001 og nogle få år senere til seniorforskere – og nu er de begge blevet professorer ved DTU.

Selvom de to forskeres karrierer ser ens ud på overfladen, er deres faglige fokusområder forskellige og komplementerer hinanden. Kim Aarestrup er således udnævnt til professor med speciale i adfærd og migration hos diadrome fisk, mens Anders Koeds ekspertområde er forvaltning, bestandsvurdering og økologi hos diadrome fisk. 

Diadrome fisk er fisk, der vandrer mellem ferskvand og saltvand som en del af deres livscyklus. De mest betydningsfulde arter i Danmark er ål, laks og havørred. Disse fisk spiller en stor rolle i lyst- og fritidsfiskeriet og har i nogle tilfælde også økonomisk betydning for lokalsamfund. F.eks. har Anders Koeds forskning vist, at den succesfulde genopretning af den vilde laksebestand i Skjern Å betyder, at laksefiskeriet bidrager med 14,6 mio. kr. om året (2014) til den lokale økonomi, fordi lystfiskerturister køber grej, transport, forplejning, overnatning m.v. 

De diadrome fisk har netop på grund af deres vandring en interessant biologi og økologi, og forskerne er interesserede i at følge dem undervejs. Kim Aarestrup har i sin forskning været med til at udvikle brugen af elektroniske mærker til fisk. Han har bl.a. mærket ål og laks med datalagringsteknologi, som løbende opsamler informationer om fiskens vandring og på et bestemt tidspunkt falder af og flyder op til overfladen, hvor informationerne sendes til forskerne via en satellit.  

Kim Aarestrup. Foto: Jan NielsenOm Kim Aarestrup

Kim Aarestrup har en kandidatgrad i biologi fra Aarhus Universitet og en ph.d.-grad fra Aalborg Universitet. Han blev ansat som forskningsassistent ved DTU Aqua i Silkeborg i 1996 (dengang Danmarks Fiskeriundersøgelser) og blev i 2001 forsker og seniorforsker i 2006. Han har desuden en tillægsuddannelse i erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet.

Kim Aarestrup har i sin forskning fokuseret på at beskrive og forstå migration af fisk. Han har især forsket i faktorer, der har indflydelse på fisks migration, f.eks. deres genetiske og fysiologiske status, men har også undersøgt effekten af dæmninger, vandkraftværker og andre spærringer på fiskenes vandring. Han har deltaget i udviklingen af anvendelsen af elektroniske mærker på fisk, som gør det muligt at følge fisken under dens vandring. Kim Aarestrup har bidraget afgørende til internationale og nationale forskningsprojekter, der har produceret viden om migration hos ål, ørred og laks, og som har resulteret i en række højt profilerede publikationer.

Anders Koed. Foto: Jan NielsenOm Anders Koed

Anders Koed har en kandidatgrad i biologi fra Aarhus Universitet og ph.d.-grad fra Københavns Universitet. Han blev ansat som forskningsassistent ved DTU Aqua i Silkeborg i 1994 (dengang Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser). I 2001 blev han ansat som forsker og i 2005 blev han seniorforsker. Fra 2007-2008 arbejdede han som projektleder hos Orbicon A/S, men kom i 2008 tilbage til instituttet som seniorforsker og tiltrådte desuden som sektionsleder for Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi. Siden 2014 har han også været vicedirektør for DTU Aqua. 

Hovedfokus i Anders Koeds forskning er interaktioner mellem rovdyr og byttedyr, hvor og hvornår fisk vandrer samt betydning af naturlige og menneskeskabte forhindringer i vandløb for fisks vandring. Anders Koed har via sin forskning og rådgivning spillet en afgørende rolle i arbejdet for at genopbygge bestandene af vildlaks i Skjern Å og andre vestjyske vandløb.

 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=1400cb7f-3ca6-4243-a466-b2912aad389d
3 JULI 2022