Egå Engsø.

Ph.d.-forsvar om kunstige søers effekt på havørreder

onsdag 21 mar 18

Kontakt

Michael Schwinn
Ph.d.-studerende

Tid & Sted

Tid
Tirsdag den 3. april 2018 kl. 13

Sted
DTU Aqua
Kantinen
Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg.

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Effects of artificial lakes on migrating juvenile brown trout (Salmo trutta)" kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk 

 

Kunstige søer er et middel til at reducere kvælstofudledningen til vandløb. Ph.d.-studerende Michael Schwinn har undersøgt konsekvensen for vandrende havørreder, når der etableres en kunstig sø i  vandløb. Den 3. april forsvarer han sin afhandling.


Kunstige søer er blevet et udbredt virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof til vandløb  og videre ud i kystområderne. Typisk indskydes søen i vandløbet, så en del af vandløbet omdannes til en sø.

Havørreder starter deres liv i vandløb, og vander som ungfisk ud i havet og vender tilbage til sit oprindelige vandløb, når de er klar til at gyde. Men når der etableres en kunstig sø i et vandløb, får de unge havørreder store problemer med at finde vej gennem søen og at undgå at blive ædt undervejs af f.eks. gedder. Det har ph.d.-studerende Michael Schwinn, DTU Aqua dokumenteret i sin afhandling. 

Michael Schwinn har undersøgt havørredernes vandring igennem den kunstige sø Egå Engsø nord for Aarhus. Han kombinerer data fra 2005, dvs. før søen blev anlagt, med nye data og viser, at den gennemsnitlige årlige dødelighed blandt havørreder i søen er ca. 70 pct. Før søen blev etableret, var der ingen dødelig blandt ungfiskene på den strækning, hvor søen senere blev anlagt.

Michael Schwinns undersøgelser giver grund til at antage, at der er en stor risiko for, at en havørredbestand ikke kan opretholde sig selv, hvis man anlægger en kunstige søer indskudt i vandløbet, som man f.eks. har gjort i Egå. 

Om forsvaret

Michael Schwinn forsvarer sin afhandling "Effects of artificial lakes on migrating juvenile brown trout (Salmo trutta)" tirsdag den 3. april 2018 kl. 13 på DTU Aqua, Kantinen, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Anders Koed, DTU Aqua
  • Medvejledere: Seniorforsker Kim Aarestrup og seniorforsker Henrik Baktoft, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua
  • Doctor Andy Moore, Cefas, UK
  • Forsker Eva B. Thorstad, Norsk Institut for Naturforskning, Norge

Leder af forsvaret

  • Lektor Christian Skov, DTU Aqua

 

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B8986C3DF-8CFA-4912-8DD3-EBD084315116%7D
17 MAJ 2022