Havørred fra fjord på Sjælland. Foto: Peter W. Henriksen, Limno Consult/Fishing Zealand

Ny film om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord

fredag 18 dec 20
|

DTU Aqua har lavet en film, der handler om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord. Filmen viser udsætning af ørreder om dagen og om natten og ser nærmere på, hvordan ørrederne klarer sig i fjorden.

I samarbejde med mange danske foreninger udfører DTU Aqua undersøgelser ved Roskilde Fjord.

Her er en ny film om en af undersøgelserne:


Mange smolt i åen giver bedre fiskeri ved kysten

Vi har blandt andet undersøgt smolt, der udsættes i Langvad Å i den sydlige del af Roskilde Fjord. Hvad er en smolt, tænker du måske?

En smolt er en lille ørred (10-20 cm), der er klar til at svømme fra en å og ud i havet. Ørreden vokser sig stor i havet og kaldes en havørred. Hvis havørreden overlever i havet, så vil den typisk svømme tilbage til den samme å, som den forlod et par år tidligere. Havørreden svømmer tilbage til åen for at reproducere (gyde). Dermed sørger havørreden for at sikre fiskebestanden fremover – og det giver et godt fiskeri langs de danske kyster. Det er derfor vigtigt, at smolt overlever.

Vi undersøger omstændighederne, der fører til dødelighed hos fiskene. Det kan f.eks. være, at fiskene bliver ædt af rovfuglen skarv.

Sammenligning af smolt udsat om dagen og om natten

I Roskilde Fjord udsættes der årligt over 48.000 smolt. Desværre ved vi, at udsatte smolt klarer sig meget dårligere end vilde smolt, som naturen selv producerer i åerne.

Undersøgelser har vist, at det er en lille andel af de udsatte smolt, der overlever. Hver gang vi udsætter 1.000 smolt, så er det ganske få, der vender tilbage til åen for at gyde. Vi er derfor interesserede i at finde ud af, hvad der sker med ørrederne, efter de er blevet sat ud i en å. Det gælder især, når de svømmer ud i havet.

En mulighed er, at ørrederne bliver ædt meget hurtigt efter udsætningen. Vi har derfor undersøgt, om ørrederne måske klarer sig bedre, hvis de sættes ud om natten, i stedet for om dagen.

Hvis du fanger en mærket fisk, skal det indrapporteres til DTU Aqua. Klik her.

Fiskere samarbejder ved Roskilde Fjord

Fiskere ved Roskilde Fjord har et samarbejde for bedre og mere bæredygtigt fiskeri i fjorden. Samarbejdet inkluderer DTU Aqua, Dansk Amatørfiskerforening, Roskilde Omegns Lystfiskerklub, Fishing Zealand og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord.

Læs mere om Nyt udvidet samarbejde for bæredygtigt fiskeri i Roskilde Fjord

Ørredbestande i Danmark

Se DTU Aquas ”Ørredkort”, som viser, hvor store de naturlige ørredbestande er i vandløbene.

Se ørredkortet

Læs mere om, hvordan du kan få store naturlige ørredbestande

Læs rapport om rovdyr, der spiser fisk

DTU Aqua søger studerende til projekter om fisk og fiskeri i danske havområder.


Læs mere projekterne

Af: Jon C. Svendsen, Kristian Maar, Mads O. Christoffersen, Hugo Flávio, Kim Aarestrup, og Arjun Sanganee.

DTU Aquas undersøgelser udføres i samarbejde med mange foreninger.

DTU Aqua samarbejder bl.a. med Dansk Amatørfiskerforening.

Leif Henriksen, Niels Winther, Arthur Sørensen og Jesper Simonsen fra Gershøj Fritidsfiskerforening.

Torben Trampe, Kim L. Jørgensen og Jonn Poulsen fra Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord.

Jørgen Junker og Frederikssund Fritidsfiskerforening

Uffe Clemmensen fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub

Peter Henriksen fra Fishing Zealand

Undersøgelsen er finansieret af DTU og de danske fisketegnsmidler

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B7890B2C9-A45A-4E12-9EE7-323B69A61EE3%7D
6 MAJ 2021