Udsætning af fjernstyret undervandsvideosystem til overvågning af restaureringsområde i Flensborg Fjord. Foto: Casper Tybjerg (www.ttf.dk)

Ph.d.-forsvar om restaurering og monitering af stenrev

onsdag 26 jan 22

Kontakt

Jon Christian Svendsen
Seniorforsker
DTU Aqua
93 51 16 63

Den 9. februar 2022 forsvarer Tim Wilms, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Stenrev udgør et vigtigt kystnært habitat, som anvendes af en lang række dyrearter, når de søger føde, har behov for skjul og skal yngle. Igennem et århundrede har fiskeri efter sten til byggeri imidlertid forringet eller helt fjernet stenrev i store områder af Østersøen, indtil det blev forbudt i 2010. Fjernelsen af stenene har haft ødelæggende konsekvenser for den flora og fauna, som er afhængig af revene. 

Tim Wilms har i sit ph.d.-projekt udforsket potentialet i restaurering af stenrev ved at følge to projekter som blev gennemført med forskellige metoder i den vestlige Østersø i farvandet ud for Sønderborg. 

Tim har desuden undersøgt forskellige moniteringsteknikker for at finde gode metoder til at overvåge resultaterne af restaureringsprojekterne med mindst mulig påvirkning af organismer og omgivelser.  

Resultaterne af forskningen viser, at de restaurerede stenrev skaber gode levesteder for en række arter, der normalt lever på stenrev, og ovenikøbet for nogle af de organismer, som sædvanligvis ses på blød havbund. Resultaterne viser også, at revene har potentiale til i høj grad at styrke forekomsten af kommercielt vigtige torskefisk og til at gavne biodiversiteten i det hele taget. 

Desuden viser projektet, at videosystemer forsynet med madding er en god måde at monitere restaurerede stenrev. Systemerne producerer høj-kvalitetsdata og påvirker omgivelserne minimalt. Tim Wilms peger dog også på, at indsamling af miljø-DNA er en metode i hastig udvikling, som vil kunne styrke vores viden om marine arter og deres samspil med omgivelserne.  

Om forsvaret

Tim Wilms, DTU Aqua, forsvarer sin ph.d.-afhandling "Restoration and non-invasive monitoring of geogenic reefs in temperate waters" onsdag den 9. februar 2022 kl. 13 på Teams (find link nedenfor).

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Jon C. Svendsen
  • Medvejleder: Seniorforsker Josianne G. Støttrup
  • Medvejleder: Seniorforsker Henrik Baktoft

Censorer

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua (formand)
  • Professor Peter Grønkjær, Aarhus Universitet
  • Seniorforsker Even Moland, Havforskningsinstituttet, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås ved henvendelse til Tim Wilms på timw@aqua.dtu.dk

Deltagelse i forsvaret på Teams

Alle er velkomne til at deltage i Tim Wilms forsvar på Teams. 
Gå til Teams for at deltage i mødet

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Tjek venligst, at din mikrofon er slukket. Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B7086980D-53CB-4A23-AE49-67108D24C027%7D
19 MAJ 2024