Skoleelever kigger på fisk. Foto: Line Reeh.

Mød DTU Aqua på Naturmødet 24.-26. maj 2018

fredag 18 maj 18

Kontakt

Karin Stubgaard
Kommunikationsmedarbejder & ph.d.-sekretær
DTU Aqua
35 88 30 33

Find DTU Aqua på Naturmødet

Kort over stande på Naturmødet 2018
Klik for at se større kort
DTU Aquas stande m.v. er markeret med orange cirkel.

Program for Naturmødet

Program

Find hele programmet for Naturmødet på naturmoedet.dk

Åbningstider

Torsdag 24. maj kl. 14.00-19.00 
Fredag 25. maj kl. 9.00-19.00
Lørdag 26. maj kl. 10.00-16.00

Fisk, forskningsskib og den fantastiske ål – det er nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde i Hirtshals

DTU Aqua er for tredje år med på Naturmødet, som afholdes fra torsdag den 24. maj til lørdag den 26. maj i Hirtshals. Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde, hvor naturen sættes på dagsordenen i ord og oplevelser.

Der er mulighed for at møde forskere fra DTU Aqua flere steder på Naturmødet og få et indblik i instituttets arbejde og en snak om bæredygtig udnyttelse af hav, søer og vandløb. 

Fisk og skaldyr fra havene omkring os (stand 1)

I DTU Aquas stand på Sydvestkajen kan man se nogle af de mange forskellige fisk og skaldyr, som forskningsskibene Dana og Havfisken får i nettet, når de er på togt i havene omkring os. Her man kan få mere at vide om, hvordan DTU Aqua bruger oplysninger om bl.a. fiskenes alder til at vurdere, hvor store fiskebestandene er, og hvordan disse data udgør det biologiske grundlag for fastsættelse af fiskekvoter. 

Fredag den 25. maj kl. 15-15.30 er der en særlig event på standen, hvor seniorforsker Kai Wieland, DTU Aqua fortæller, hvordan forskerne vurderer, hvor mange fisk og skaldyr der er i havet.

Forskningsskibet Havfisken (stand 2)

Ved Sydvestkajen inviterer DTU Aqua også ombord på forskningsskibet Havfisken, som bruges til forskning og overvågning af fiske- og skaldyrsbestande i de indre danske farvande. Skibet er bygget som en moderne fiskekutter, men med laboratorie i stedet for lagerrum til fangsten. Ud over at gå rundt på skibet kan man også se, hvordan forskerne bruger undervandsvideo til at overvåge jomfruhummerbestanden.

Digitale havkort (stand 1)

Forskere på DTU og erhvervsfiskere har i VIND-projektet sammen udviklet digitale havkort til brug i tobis- og brislingefiskeriet for at gøre det nemmere for fiskerne at målrette deres fiskeri – til gavn for både miljø og økonomi. På standen kan man kigge nærmere på kortene og programmet, som indeholder oplysninger om vejr, vind, hydrografi, bundforhold, tilgængelig føde for fiskene samt tidligere fangster.

På standen er der også repræsentanter for Fisker-Forsker-Netværket, som er etableret for at styrke samarbejdet mellem forskere og fiskere om at sikre en fortsat bæredygtig og rentabel udvikling i fiskeriet.

Den fantastiske ål (stand 19)

Ålen har en fascinerende livscyklus, der omfatter mange forskellige livsstadier og en lang gyderejse til Sargassohavet 6000 km fra Europa. Samtidig er ålen en kritisk truet art. På standen på Kystvejen kan man lære mere om den gådefulde ål, og hvad der kan gøres for at bevare den. Desuden er der information om, hvordan forskere på DTU og erhvervspartnere arbejder sammen om at formere ål i kultur, så vi kan få ål på bordet uden at skulle hente dem i naturen. 

Fredag den 25. maj kl. 14-15 er der en særlig event på standen, hvor seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua fortæller om ålen og dens livscyklus.

Værdifulde vandløb (Learn-scenen)

Fredag kl. 16-16.45 deltager seniorforsker Anders Koed, DTU Aqua i en såkaldt ”skolestue”, hvor eksperter underviser politikere eller NGO’er – i dette tilfælde miljøordførere fra de politiske partier. Emnet er værdifulde vandløb, og hvordan man med en miljøindsats i vandløbene kan mangedoble ørredbestanden og gavne det øvrige dyre- og planteliv – og også lystfiskerturismen.


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B60BED01B-E6A2-4A0A-9FC2-ECFBF9CFC177%7D
23 JANUAR 2022