Sø. Foto: Joan Holst Hansen.

Ph.d.-forsvar om søfisks vandringsadfærd

fredag 09 mar 18

Kontakt

Joan Holst Hansen
PhD Student
DTU Aqua
35 88 31 07

Tid & Sted

Tid
Fredag 16. marts 2018 kl. 10.00.

Sted
Ferskvandscenteret
Bygning M
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Spatial ecology of lacustrine fishes: ecological effects and applied aspects" kan læses hos DTU Aqua. Kontakt Christine Hastrup, chci@aqua.dtu.dk

Når dyr flytter fra et levested til et andet, kan det påvirke stabiliteten af hele økosystemet. Ph.d.-studerende Joan Holst Hansen har undersøgt søfisks bevægelsesmønstre og konsekvenserne for økosystemet. Den 16. marts forsvarer hun sin afhandling

Dyr bevæger sig mellem levesteder for at finde føde og en mage eller for at undgå rovdyr og ugunstige forhold. Dyrenes migration kan påvirke stabiliteten og dynamikken i hele økosystemet, fx fordi den ændrer på mængden af byttedyr indenfor eller mellem habitater. I sin ph.d.-afhandling fokuserer Joan Holst Hansen fra DTU Aqua på, hvordan rumlig fordeling af fisk i søer kan påvirke sø-økosystemerne.

Én del af afhandlingen undersøger, hvordan vandringsadfærd hos skaller og brasen påvirker fødeindtaget og konditionen hos gedder, som er det øverste rovdyr i fødekæden i mange søer. Joan Holst Hansens undersøgelser viser, at hvis skaller og brasen forlader en sø om vinteren, reduceres tætheden af byttedyr i søen så meget, at gedderne ender med at være i dårligere stand end gedder i søer, hvor skaller og brasen bliver om vinteren.

Ph.d.-afhandlingen fokuserer blandt andet også på, hvordan brasens aktivitet kan forklare ændringer i, hvor klart vandet er. Under fødesøgningen roder brasen op i det bløde bundmateriale, så sedimentet frigives til vandet. I søer med mange brasen kan det gøre vandet uklart. Joan Holst Hansen har studeret sammenhængen mellem brasens daglige aktivitet og vandets klarhed og viser, at der er sæsonmæssige variationer. Hun præsenterer desuden ny viden om brasens bevægelsesmønstre, der blandt andet kan bruges til at forstå, hvorfor nogle søer til tider skifter ret pludseligt fra at have klart vand til at være uklare. 

Om forsvaret

Den 16. marts 2018 forsvarer Joan Holst Hansen sin ph.d.-afhandling "Spatial ecology of lacustrine fishes: ecological effects and applied aspects". Forsvaret finder sted kl. 10 på Ferskvandscenteret, Bygning M, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg.

Forsvaret afholdes på engelsk.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Lektor Christian Skov, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Jakob Brodersen, Eawag, Schwizerland
Censorer
  • Seniorforsker Søren Berg, DTU Aqua
  • Forsker Carolyn Rosten, Norsk Institutt for Naturforskning, Norge
  • Docent Mikko Johannes Olin, University of Helsinki, Finland
Leder af forsvaret
  • Vicedirektør Anders Koed, DTU Aqua

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B38E7210F-4374-4FA5-8F43-C1B607E18AD6%7D
17 MAJ 2022