Dansk ørredvandløb

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2021

mandag 09 nov 20
|

I efteråret 2021 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.

Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger for at kunne lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i et vandsystem. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 8. år. 

 

I 2021 undersøger DTU Aqua følgende vandløb - se tabel:

Vandløbsområder

Kommuner

Århus Å Århus, Favrskov og Skanderborg
Karup Å Skive, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Viborg
Bangsbo, Lerbæk og Elling Å
Frederikshavn og Hjørring
Mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Blokhus Ålborg, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt
Ribe Å
Esbjerg, Haderslev, Vejen, Kolding, Tønder og Aabenraa
Lerkenfeldt Å
Vesthimmerlands og Rebild
Trend Å Vesthimmerlands

Når undersøgelserne i vandløbene er gennemført, skal data behandles, og der skal udarbejdes planer for fiskepleje. De nye planer udgives inden sommerferien i 2022 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger. De offentliggøres desuden på fiskepleje.dk.

Planer for fiskepleje i alle danske vandsystemer
DTU Aquas planer for fiskepleje beskriver ørredbestanden og forekomsten af andre arter i de vandløb, som bliver undersøgt. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørredyngel, og anviser, hvilke tiltag der på sigt kan genskabe selvreproducerende ørredbestande. 

Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark. De indsamlede data om ørredbestandene indgår også i Miljøstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner.

”Planer for fiskepleje” blev tidligere kaldt ”Udsætningsplaner”, men ændrede navn i 2011 for at understrege, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe ørredens gyde- og opvækstområder i stedet for ”kun” at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.

Ingen udsætning af ørredyngel før undersøgelse af vandløbet
Det år, hvor planen for det enkelte vandsystem bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er interessant at undersøge. Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel.

I praksis betyder det, at lystfiskerforeninger i de vandløb, der skal undersøges næste år, ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2021.

Når undersøgelserne er gennemført i sensommeren/efteråret 2021, skal der i stedet for yngel udsættes ½-års fisk på de yngelpositioner, der er nævnt i den hidtidige plan.

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet, herunder praktiske informationer omkring udsætning, er sendt til de berørte udsætningsforeninger, kommuner og Miljøstyrelsen, som også undersøger vandløbenes fiskebestande i forbindelse med den nationale overvågning af vandmiljøet. 

Download Planer for fiskepleje i danske vandløb

Læs mere om planer for fiskepleje:

 

Af Finn Sivebæk og Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BD21F8C95-834C-405E-BAD3-65D78C9FF909%7D
18 JULI 2024