Bestandsanalyse af ørredbestande ved elektrofiskeri

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2018

mandag 27 nov 17
|
I efteråret 2018 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua, i samarbejde med lystfiskerforeninger, forskellige vandløb. Arbejdet bliver udført for at kunne lave en plan for fiskepleje. I dag foreligger der en plan for stort set alle danske vandløb, som er egnede som levested for ørreder.

 

DTU Aquas planer for fiskepleje beskriver ørredbestanden og forekomsten af andre arter i de vandløb, som bliver undersøgt. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørredyngel og anviser hvilke tiltag, der på sigt kan genskabe selvreproducerende bestande. 

”Planer for fiskepleje” blev tidligere kaldt ”Udsætningsplaner”, men ændrede navn i 2011 for at understrege, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe gyde- og opvækstområder i stedet for 'kun' at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.

Det år, hvor planen bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er særlig interessant. Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel.

I praksis betyder det, at nogle foreninger ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2018. For disse foreninger får det den naturlige følge, at de skal indtage en mindre mængde ørredrogn til klækkeriet.

Når undersøgelserne er gennemført, skal der i stedet udsættes ½-års fisk på de yngelpositioner, der er nævnt i planen. Udsætningen af ½-års ørreder kan altså først foregå, når elfiskeriet er afsluttet, og skal ske i en mængde svarende til 1/4 i forhold til det yngelantal, der er opgivet i planen.

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet, herunder praktiske informationer omkring udsætning, er allerede sendt til de berørte udsætningsforeninger og kommuner. 

For at foreningerne kan indarbejde dette i opdrætsarbejdet kan DTU Aqua nu meddele navnene på de vandsystemer, hvor vi reviderer planerne i efteråret 2018. Vandløbene er følgende:   

Vandsystem

Kommuner


Bygholm Å

 
Horsens, Hedensted, Vejle


Sydøstsjællandske vandløb

 
Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg


Grenå

 
Norddjurs, Syddjurs
 

Flensborg og Als Fjord

 
Åbenrå, Sønderborg


Halkær Å


Aalborg, Vesthimmerland, Rebild
 

Thylandske Vandløb

 
Thisted
 

Giber Å

 
Århus
 

Odder Å

 
Odder, Århus
 

Gudenå – udspring til Mossø (inkl. Skanderborg Søerne)

 
Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Vejle, Hedensted

Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark. De indsamlede data om ørredbestandene indgår i Miljøstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner.

Planer for fiskepleje i danske vandløb kan du downloade her...

Læs mere om planer for fiskepleje:

Mere information kan fås hos Peter Geertz-Hansen 

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BA7E87E5A-D497-42BB-8252-1FBA37CA493F%7D
27 MAJ 2020