DTU undersøger ørredbestandene i mange vandløb i 2020

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2020

tirsdag 19 nov 19
|

I efteråret 2020 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i udvalgte vandløbsområder.

Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger for at kunne lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i et vandsystem. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 8. år. 

 

I 2020 undersøger DTU Aqua følgende vandløb:

Tabellen viser, hvilke vandsystemer og kommuner der er omfattet af undersøgelsen. 

Vandløbsområder

Kommuner

Uggerby Å

Hjørring, Brønderslev

Salling, Mors og tilløb til Sydvestlige del af Limfjorden

Morsø, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive

Skals Å

Viborg, Mariagerfjord, Randers

Vandløb omkring Haderslev

Haderslev

Tilløb til Åbenrå Fjord

Åbenraa

Sydøstsjællandske vandløb

Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg

Vandløb på Lolland, Falster og Møn

Lolland, Guldborgsund, Vordingborg

Når undersøgelserne i vandløbene er gennemført, skal data behandles, og der skal udarbejdes planer for fiskepleje. De nye planer udgives inden sommerferien i 2021 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger. De offentliggøres desuden på fiskepleje.dk.

 

Planer for fiskepleje i alle danske vandsystemer

DTU Aquas planer for fiskepleje beskriver ørredbestanden og forekomsten af andre arter i de vandløb, som bliver undersøgt. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørredyngel og anviser, hvilke tiltag der på sigt kan genskabe selvreproducerende ørredbestande.

Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark. De indsamlede data om ørredbestandene indgår også i Miljøstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner.

”Planer for fiskepleje” blev tidligere kaldt ”Udsætningsplaner”, men ændrede navn i 2011 for at understrege, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe ørredens gyde- og opvækstområder i stedet for ”kun” at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.

Ingen udsætning af ørredyngel før undersøgelse af vandløbet
Det år, hvor planen for det enkelte vandsystem bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er interessant at undersøge. Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel.

I praksis betyder det, at lystfiskerforeninger i de vandløb, der skal undersøges næste år, ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2020.

Når undersøgelserne er gennemført i eftersommeren/efteråret 2020, skal der i stedet for yngel udsættes ½-års fisk på de yngelpositioner, der er nævnt i den hidtidige plan.

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet, herunder praktiske informationer omkring udsætning, er sendt til de berørte udsætningsforeninger, kommuner og Miljøstyrelsen, som også undersøger vandløbenes fiskebestande i forbindelse med den nationale overvågning af vandmiljøet. 

Download Planer for fiskepleje i danske vandløb

Læs mere om planer for fiskepleje:

Mere information kan fås hos Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B131E365C-5861-4046-9B30-30023A434F1E%7D
30 SEPTEMBER 2020