Nyt projekt vil bidrage til mere biodiversitet og flere fisk i danske havne. Foto: Rune Westphal.

Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant

mandag 22 mar 21
|

DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere og lokale folk viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri, der fremmer livet i havet. Idékataloget kan bidrage til at udvikle rekreativt fiskeri i danske havne.

Har du nogensinde overvejet, hvordan du kan få bedre fiskeri i din lokale havn? Så er der måske hjælp på vej.

Der er mange, der fangede deres første fisk på en havn eller fra en jolle tæt ved en havn. Der er måske også mange, der har oplevet, at fiskeriet er gået tilbage. DTU Aqua deltager nu i et projekt, der udarbejder et idékatalog om, hvordan vi får mere hav-natur i havnene. Kataloget vil illustrere, hvad bygherrer, arkitekter, planlæggere, rådgivere og lokale folk kan gøre for at understøtte livet under havoverfladen. Det gælder især i forbindelse med nybyggeri og renovering af eksisterende havneområder.

Projektet hedder "Byudvikling og blå biodiversitet" og støttes af VELUX FONDEN. Projektet ledes af Bygherreforeningen. Desuden deltager virksomheden Habitats, Marint Kundskapscenter i Malmø og DTU Aqua. 

Livet under overfladen ved danske havne kan forbedres

I disse år sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Både i København, Aarhus, Vejle, Kolding og Aalborg udvikles havnene hurtigt. Byggerierne inddrager sjældent, hvordan de kan bidrage til et forbedret havmiljø. Men der er et kæmpe potentiale i, at byggerierne overvejer, hvordan de kan fremme biodiversiteten og levestederne for fiskene.

"For at udnytte potentialet er det vigtigt at udvikle praktiske metoder, hvor livet i havet inkluderes i byudviklingen. Det kan handle om at give fiskene bedre levesteder som f.eks. muslingerev, tangskove eller områder, hvor de kan yngle," siger seniorforsker Jon C. Svendsen fra DTU Aqua.

Blå byudvikling kræver ny viden og nye værktøjer

Det er en stor mulighed og udfordring, at biodiversitet er et nyt fokus i havnære byer. Kommuner og byg- og anlægsherrer skal nu udvide deres opmærksomhed på livet under havoverfladen og integrere det i planlægningen.

”Biodiversitet er ikke et område, vi hidtil har beskæftiget os meget med i Bygherreforeningen, men vores engagement i dette nye initiativ ligger i naturlig forlængelse af Bygherremanifestet, hvor vi arbejder med FN’s verdensmål. Her er biodiversitet en af de problemstillinger, man som bygherre er nødt til at forholde sig til i fremtiden. Der er jo ingen tvivl om, at byggeri ofte griber voldsomt ind i naturen, og derfor har bygherrerne et ansvar for at modvirke skader og samtidig styrke biodiversiteten – et ansvar som vi vel at mærke deler med planlæggerne og rådgiverne”, udtaler Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen.

I projektet er det virksomheden Habitats, der har opgaven at få forskning og byggeri til at mødes i et praktisk brugbart og inspirerende idékatalog. 

"Vi ønsker at se danske og nordiske havne og kystområder, hvor fisk, rejer og tangskove kilder tæerne, når man sopper eller dykker, og hvor genskabelse af en stor og varieret fiskebestand lokker folk ud til oplevelser med havet," siger projektansvarlig Cille Blak fra Habitats.

Projektet inddrager derfor også erfaringer fra Marint Kundskapscenter i Malmø, som har været med til at udvikle en række initiativer, der øger livet i havet og havnene.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN

Formidlingen af den viden, som projektet "Byudvikling og blå biodiversitet" samler, sker gennem et idékatalog. Desuden afholdes symposier og udstillinger rundt om i landet. Det er håbet, at resultatet kan inspirere andre lande, især de nordiske nabolande. 

VELUX FONDENs logoProjektet er finansieret af VELUX FONDEN, som støtter med 1,642 mio. kr. 

Mikkel Klougart, programchef i VELUX FONDEN begrunder støtten til projektet således: "Vi har et ønske om at bidrage til et sundt havmiljø, der er mere robust over for klimaforandringer, og som giver både rekreative glæder og et bedre fiskeri. Det danske havmiljø er presset fra flere kanter, og derfor støtter vi gerne initiativer, der kan tilvejebringe den nødvendige viden og bidrage til at vende udviklingen."

 

Eksempler på nye metoder til flere fisk og bedre fiskeri i havne

I udlandet har man udviklet metoder til at fremme hav-natur og biodiversitet i havneområder. Man har bl.a. udviklet en ”biohut”, der kan sænkes ned i vandet og hænge i havnen i en årrække. Biohut’en består af et gitter af metal og rummer en masse østersskaller, som giver bedre muligheder for skjul og fødesøgning hos småfisk. For tiden eksperimenteres der bl.a. med biohuts ved Naturpark Lillebælt og Helsingør Havn.

Biohut. Foto: Remy Dubas
En biohut giver fisk bedre mulighed for at søge skjul og føde. Foto: Remy Dubas.

Andre steder placerer man kunstige rev lavet af beton i havneområder. Det kunstige rev har en speciel overfladestruktur, der betyder, at det hurtigt koloniseres af mange forskellige organismer. 

Kunstigt rev af beton. Foto: ECOncrete
Udlægning af kunstigt rev lavet af beton. Foto: ECOncrete (econcretetech.com)

En række danske projekter har allerede fokus på havnene og det tilhørende fiskeri. Fishing Zealand har bl.a. lavet et havnenotat, men det beskæftiger sig mest med adgangsforholdene i forbindelse med havnefiskeri. Ishøj Sportsfiskerklub har udlagt brugte juletræer i forbindelse med Ishøj Havn for at fremme gydning hos aborrerne fra St. Vejle Å. Der udlægges også juletræer i ny-anlagt klimasø ved Præstø, hvor man forventer, at brakvandsfisk vil bruge træerne til gydning.

Billederne øverst på siden er taget af Rune Westphal.

Kontakt: Seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/03/byudvikling-og-blaa-biodiversitet
18 JUNI 2024