Laks bliver forsigtigt genudsat. Foto Nils Folmer Jørgensen

Opgangen af laks i Skjern Å 2017

fredag 23 feb 18
|
Opgangen af laks i Skjern Å i 2017 satte rekord, men opgangen for 2018 forventes at blive lavere og det får betydning for fiskeriet i sæsonen 2018.

Der blev i 2017 fanget 1.681 laks på stang i Skjern Å, dvs ca. 30 % af bestanden. Lystfiskerne hjemtog 6 % svarende til 314 laks. Se nøgletallene for årene 2008-2017 i tabellen herunder. 

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2017

5.207 (3.234-7.180)

314

5.521 (3.548-7.494)

57 %

2016

3.128 (2.711-3.545)

306

3.434 (3.017-3.851)

53 %

2013

2.223 (1.494-3.560)

254

2.477 (1.748-3.814)

77 %

2011

3.826 (2.381-5.271)

332

4.158 (2.713-5.603)

2008

2.598 (2.232-2.964)

501

3.099 (2.733-3.465)

Info: Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.

De laks, der vandrer ind i Skjern Å, har typisk haft mellem 1 og 4 års opvækst i havet. Laksene med kun 1 år i havet bliver kaldt grilse og er oftest mindre end 75 cm lange. I 2016 var der 32 % grilse i bestanden, men kun 19 % i 2017, hvilket er en usædvanlig lav andel.

Her er mere information om laksebestanden i Skjern Å i 2017

Forventet nedgang i 2018

Smoltudtrækket blev undersøgt i 2016 og 2017 og her fandt man et meget lavt udtræk af laksesmolt begge år.

Grilsene i 2017 stammer fra smoltudtrækket i 2016, og da dette udtræk var lavt, medførte det et lavt indtræk af grilse i 2017. Opgangen af mellemlaks i 2018 stammer ligeledes fra smoltudtrækket i 2016, og dermed er prognosen et lavere indtræk af både grilse og mellemlaks i 2018.

Mellemlaks udgør normalt en forholdsvis stor del af den samlede opgang. Det forventede lave antal mellemlaks i 2018 medfører derfor, at der er udsigt til en betydelig nedgang i det samlede antal laks, som trækker ind i Skjern Å i 2018.

Fedtfinnen viser, om laksen er vild eller opdrættet
Når man sammenligner fordelingen af laks med og uden fedtfinne hos de laks der er indrapporteret af lystfiskere og de laks som er fanget ved elfiskeundersøgelser, er der en tydelig forskel. Dette kan skyldes, at lystfiskerne ikke altid bemærker, om laksen mangler fedtfinnen eller ej når de indberetter deres fangst. Derfor opfordrer vi til, at man er omhyggelig med at notere, om fangne laks mangler fedtfinnen.

Stor udsætning af laks

Årligt bliver der udsat ca. 200.000 unglaks i Skjern Å og tilløb. Opgangen af laks består derfor både af udsatte unglaks og laks fra naturlig produktion i vandløbene. 

Næsten halvdelen af opgangslaksene stammer fra udsætninger. Det er et tegn på, at opdrættede og udsatte laks stadig udgør en betydelig del af bestanden i Skjern Å-systemet.

I tilløbet Rind Å forhindrer et stemmeværk, at fisk kan vandre frit hele året. Desuden får laksene skader, når de rammer betonfundamentet, som det sker på billedet til højre. Foto: Martin Skelmose.

Der blev observeret 24 laks med skader fra bid, sandsynligvis fra sæl og 9 med såkaldte springskader (af at springe ind i en opstemning). Desuden blev der registreret 10 fisk med skader, der stammer fra krogning. Derimod var der ingen garnskader på laks fanget ved elektrofiskeriet i 2017.

Her kan du se forekomsten af lakseyngel i Skjern Å-systemet i 2016, når du klikker på rubrikken "lakseyngel".

Her kan man se planen for fiskepleje med forslag til tiltag, man kan arbejde med for at genskabe en større ørred- og laksebestand i Skjern Å.

Af Niels Jepsen, Anders Koed og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. Foto af laks, Nils Folmer Jørgensen.

Information om laks

Ønsker du at få nyhedsbrev med information om laks så tilmeld dig fiskeplejens nyhedsbrev


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/02/laksebestanden-i-skjernaa-2017?id=eb097cbd-d548-4e03-9b5d-ebb3e2a61954
25 FEBRUAR 2024