Skånsom håndtering er vigtigt når man genudsætter fisk

Opgang af laks i Ribe Å i 2017

onsdag 31 jan 18
|

I Ribe Å blev opgangen af laks i 2017 beregnet til 2.990 laks, hvilket er cirka tre gange større end i 2012.

 

Lystfiskere hjemtog 88 laks og genudsatte 744 laks i Ribe Å-systemet i 2017. Det vil sige, at 27 % af opgangen bliver fanget og at hver fjerde af åens laks bliver fanget og genudsat af sportsfiskere. Se nøgletallene for årene 2009-2017 i tabellen herunder.Lak


Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2017 2.902 (2.287-3.517) 88 2.990 (2.375-3.605) 75 %
2012 908 (645-1.171) 64 972 (709-1.235) 70 %
2009 726 (457–1.210) Laksen fredet 726 (457–1.210) -

Info: "Vilde laks" angiver andelen af laks, som stammer fra naturlig produktion i vandløbet. Altså andelen af umærkede laks registreret i forbindelse med undersøgelsen og ved opfiskning af moderfisk. Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.

Ved undersøgelsen i 2017 stammede kun 25 % af lak.sene fra udsætning. De udsatte fisk i Ribe Å-systemet har været mærket (finneklippet) de seneste 6 år, og derfor kan man antage, at alle umærkede laks er vilde. Det kan dog også forekomme, at umærkede laks er strejfere fra vandløb, hvor udsatte laks ikke bliver mærket. Udsætning af laks i tilløbet Hjortvad Å er ophørt, og den sidste udsætning blev her foretaget i 2012. 

Siden undersøgelsen i 2012 er der skabt passage for fisk ved opstemningerne ved Fole Dambrug og Gram Slot, og der er skabt helårlig fri passage ved Kastrup Engvandingsanlæg og Gelsbro Dambrug. Disse projekter har sandsynligvis alle bidraget til fremgang i bestanden.

Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats. Læs rapporten

Her kan du se forekomsten af lakseyngel i Ribe Å-systemet i 2012, når du klikker på rubrikken "lakseyngel".

Her kan man se planen for fiskepleje med forslag til tiltag, man kan arbejde med for at genskabe en større ørred- og laksebestand i Ribe Å.

Af Niels Jepsen, Anders Koed og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. Foto af laks, Nils Folmer Jørgensen.

Information om laks

 
 

Ønsker du at få nyhedsbrev med information om laks, så tilmeld dig fiskeplejens nyhedsbrev

 

 

 

 


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/01/laksebestanden-i-ribe-aa-2017??id=f46ab177-9c54-4484-a74e-fae4981581d2
24 JUNI 2024