Ål - udsætning af sætteål

Ål bliver i tusindvis udsat i vandløb, søer og kystnære områder

torsdag 13 jul 17
|
I 2017 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Flere undersøgelser underbygger, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet. Åleudsætningerne er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt af fisketegnsmidler. 

I sommeren 2017 bliver der udsat over 1,5 million sætteål i danske vandområder med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd. Ålene bliver fordelt, så cirka 10 % bliver udsat i marine områder, 40 % i vandløb og 50 % i søer.

Her kan du se, hvor ålene bliver udsat i sommeren 2017


De ål, der bliver udsat, stammer fra glasålsfiskerier i Sydeuropa. Formålet med at flytte rundt på ålene er, at de bliver flyttet fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed med den hensigt at skabe en større gydebestand i Sargassohavet.

Udsætningerne er et led i den danske forvaltningsplan for ål, som udspringer af EU’s genopretningsplan for ålebestanden. Målet er at øge mængden af blankål i ferskvand til 40 % af det oprindelige niveau.

Mere information om ålens biologi: 

Hvis man gerne vil øge mulighederne for at fange ål i søer, er der flere ting man kan gøre:

 

Af Finn Sivebæk og Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Åleudsætningerne i 2017 finansieres af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt af fisketegnsmidler. 

European Martime and Fisheries Fund (EMFF)             

Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Vi investerer i hav og fisk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/07/aal-udsaetninger-i-2017?id=cead4d59-3ab0-4bc7-a5a9-e5c5b3e7b0f9
9 DECEMBER 2021