Ørredens fødevalg gennem 50 år

lørdag 19 mar 05

Undersøgelse har vist at ørredens fødevalg i Limfjorden er ændret i de sidste 50 år.

Læs undersøgelsen "Sammenligning af havørredens (Salmo trutta L.) fødevalg i Limfjorden i henholdsvis 1958-63 og 1994-96" (pdf - 4,2 mb) (speciale fra Århus Universitet, 2004).

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2005/03/050319_oerredens_foedevalg_gennem_50_aar
18 JULI 2024