Videoer om fisk i havet

Videoundersøgelse af fisk dag og nat i Roskilde Fjord

 

DTU-samarbejde med rekreative fiskere
Af miljøingeniørstuderende Christian Emil Gottlieb

 

Kortlægning af muslingerev med undervandsdrone

 

Feltarbejde til havs
Af biologistuderende Florence Ghestem

 

Ålegræs og dets beboere

 

Udsætning af ørred i Roskilde Fjord

 

Biodiversitet på muslingerev

 

Den sortmundede kutling – en invasiv fisk i Danmark
Ved Mads Christoffersen, Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

 

Masser af liv på Læsø Trindel
Af Mads Christoffersen, Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

 

Hvad er det for en fisk og hvor kommer den fra? – videoforedrag
Ved Einar Eg Nielsen, Professor, DTU Aqua

 

Feltarbejde på Hatterbarn – Projekt RevFisk
Ved Claus Stenberg, Forsker, DTU Aqua

 

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/video/havet-videoer
19 MAJ 2024