Havørreder fanget af lystfiskere er større på Sjælland

Havørreder er større på Sjælland

søndag 23 jun 24
|

Sjællænderne tager føringen, når det gælder størrelsen af kystfangede havørreder.

DTU Aqua har helt præcist kigget på gennemsnitsstørrelserne af de kystfangede havørreder over mindstemålet, som er indrapporteret i Fangstjournalen i perioden 2016-2023.

Tallene viser, at havørreder over målet for enden af fiskestængerne på Sjælland i gennemsnit er ca. en centimeter længere (48,3 cm) end de tilsvarende havørreder fanget langs de fynske (47,9 cm) og jyske kyster (47,4 cm).

Resultaterne er helt i tråd med data præsenteret i en tidligere nyhed, som viste, at sjællænderne fanger flere større kysthavørreder pr. time end jyderne.

Husk at få dine fisketure registreret i Fangstjournalen, så vi sammen kan blive klogere på fiskeriet og holde øje med hvordan fiskebestandene har det.

 

 Havørreder som er fanget af lystfiskere er større på Sjælland
Figuren viser gennemsnitslængder (punktet i midten) inklusiv 95% konfidensinterval for kystfangede havørreder større end 40 cm (mindstemål) indrapporteret til Fangstjournalen i perioden 2016-2023. Kun kysthavørreder indrapporteret enkeltvis er medtaget, dvs. i alt 12.931 havørreder indrapporteret af i alt 1.880 lystfiskere.Af Christian Skov og Casper Gundelund, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske universitet - DTU Aqua ved at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App


Læs mere om oplysninger om data fra Fangstjournalen
 
 
 

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=31ab573e-084e-4acb-acf1-c2e6162fe384
18 JULI 2024