Laks - indrapportering af laks

Fangstjournalen varmer op til laksesæsonen

torsdag 13 apr 23
|
Fangstjournalen fungerer nu som platform for indrapportering i alle 8 sammenslutninger, der organiserer laksefiskeriet i de vestvendte vandløb.

Fra og med 2023 er også Skjern Å Sammenslutningen, Samarbejdsudvalget for Ribe Å og Brede Å Sammenslutningen kommet med i samarbejdet. Siden 2018 har flere og flere sammenslutninger anvendt Fangstjournalen til indrapportering af laks og andre fiskearter.Det betyder, at fanger du en laks, så kan du indrapportere den via Fangstjournalens app, hvorefter den bliver sendt videre til sammenslutningen og din forening, hvis foreningen er med i samarbejdet. Er du i tvivl, kan du spørge din forening, om det er tilfældet.

Indmelder du fangsten via Fangstjournalens app eller via en fangstformular på en foreningshjemmeside, der samarbejder med Fangstjournalen, så behøver du kun indmelde et sted. Fangstjournalen sørger for, at indrapporteringen bliver videresendt til sammenslutningens og til foreningens lister over fangster. Bemærk dog, at indrapporterer du via en formular på en sammenslutningsside, så bliver fangsterne ikke delt med foreningerne.
 

Indrapportering af nulture giver meget nyttig viden

I Fangstjournalens app (og fra i år også via fangstformularerne på hjemmesiderne) kan man indrapportere nultureFangstjournalen og sammenslutningerne håber, at lystfiskerne vil gøre det til en vane at få nulturene indrapporteret. Viden om hvor mange timer der bruges på at fange laks i de danske vandløb, er vigtig, idet det giver indsigt i, hvor hyppige laksefangster er og kan også informere om, hvad fiskeriet er værd for lystfiskerne, herunder hvor meget fritid de investerer i deres hobby.

Her kan du se en film om hvordan man indrapporterer: https://vimeo.com/463759491

Indrapportering af laks

I Fangstjournalens app kan man på fanen ”Viden” finde siden ”Laksekvoter og regler”. Her får man nem adgang til kvoternes status og en oversigt over eventuelle regler, som er særlige for sammenslutningen.

Knæk og bræk

Christian Skov og Finn Sivebæk

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=116c3c74-0d6e-4d5a-b3aa-09c9776894c2
17 APRIL 2024