Kystfiskeri  efter havørred

Forårshavørreder: Status Fyn

onsdag 06 apr 22
|
Forårsfiskeriet efter havørred på Fyn var især godt i 2021.

Her har vi kigget på årsforskelle i fangster af havørreder over 40 cm i perioden 2016-2021 specifikt for forårsfiskeriet på Fyn. Forårsfiskeriet i 2021 var tydeligt bedre end tidligere år og ifølge Fangstjournalens brugere blev der i gennemsnit brugt ca. fem timer på at fange en havørred større end 40 cm (fangstrate 0,21). I perioden 2016-2020 lå fangstraterne ganske konstant på godt 0,14 fisk pr time (ca. 7 timer pr. fisk), hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Fangstrater på havørred over 40 cm om foråret langs de fynske kyster  

Figuren viser forårsfangstrater for havørreder langs de fynske kyster (marts-maj) i perioden 2016-2021. Linjerne på toppen af søjlerne angiver værdiernes nøjagtighed og jo mindre de er, jo større nøjagtighed. Nøjagtigheden i 2016 og 2021 er lavere end de andre år, hvilket blandt andet hænger sammen med at antallet af brugere i disse år var lavere end i de andre år.

Jo flere der indrapporterer fisketure, jo bedre data. På Fyn har antallet af lystfiskere, der har indmeldt forårsfisketure, ligget mellem 86 og 283 personer, hvilket er højere end i andre landsdele. Tak for det. Men vi vil naturligvis gerne, at endnu flere lystfiskere hjælper i 2022 med at få indrapporteret masser af fisketure, så vi sammen kan holde øje med udsving og forandringer i havørredfiskeriet.

Se for øvrigt denne lille film der viser, hvor let det er at indrapportere en fisketur i Fangstjournalen.

 


Opdatering
:
Bemærk, at tallene i denne nyhed er blevet opdateret med reviderede data pr 4. maj 2022, efter at flere brugere af Fangstjournalen har udtrykt undren over de tidligere tal, som de mente var højere end forventet. Vi har derfor genanalyseret data, og de tal, der stod i nyheden før 4. maj 2022 er ikke mere gældende.
Se også denne nyhed.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2022/04/foraashavoerreder-fyn?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024