Havørred fanget på kysten - indrapportering af fangede havørreder giver forskerne værdifulde data om bestandene

Fangstjournalen leverer kvalitetsdata…så længe mange indrapporterer

torsdag 09 dec 21
|
Jo flere der indrapporterer i Fangstjournalen, uanset hvad man fisker efter, jo bedre data skaber vi sammen.

Indsamling af kvalitetsdata er et af hovedformålene med Fangstjournalen. En nylig videnskabelig afhandling har kortlagt, at de indsamlede citizen science-data fra Fangstjournalen er i top og fuldt sammenlignelige med data fra traditionelle undersøgelsesmetoder såsom interview og internet-spørgeskemaundersøgelser. Det gælder især i tilfælde hvor havørred er den fiskeart der måles på.

Kigger vi i stedet på data omkring torsk og torskefiskeriet er data desværre af markant lavere kvalitet. Det skyldes primært at antallet af fisketure efter torsk der er indrapporteret i Fangstjournalen, er meget lavere end antallet af havørred-fisketure.

Budskabet er derfor tydeligt: Jo flere der indrapporterer i Fangstjournalen, uanset hvad man fisker efter, jo bedre data skaber vi sammen.

Resultaterne er fra en PhD-afhandling med Fangstjournalen som omdrejningspunkt, som Casper Gundelund fra DTU Aqua forsvarede i november 2021.


Læs mere om PhD-afhandlingen

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2021/12/fangstjournalen-dtu-aqua
17 APRIL 2024