Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2022
Fangst af skaller
15 JUN

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk

Søhåndbogen på fiskepleje.dk er blevet opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i danske søer i 2021.

Flodkrebs
17 MAJ

Flodkrebsen har det skidt i Danmark

Danmarks mest udbredte krebsart er i dag den invasive signalkrebs. Det er en væsentlig årsag til, at flodkrebsen bliver sjældnere og faktisk er helt forsvundet fra nogle...

Snorkling
17 MAJ

Oplev ph.d.-studerende fortælle om 'Livet under overfladen' på Zoologisk Museum

Lørdag den 21. maj 2022 kan hele familien møde over 50 videnskabsfolk fra DTU og Københavns Universitet fortælle om deres forskning omkring livet i havet, søer og åer...

Karup Å fik undersøgt ørredbestanden i 2021
20 APR

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

Nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner er nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter...

Laksekvoter for 2017. Genudsætning af laks sker bedst når laksen holdes i vandet hele tiden. Foto: Nils Folmer Jørgensen
04 APR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022

DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.    

Store forekomster af torsk ved menneskelig konstruktion i Nordsøen. Foto: Cor Kuyvenhoven
28 MAR

Temadag om kunstige rev: Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?

Den 20. april 2022 er der foredrag og debat på DTU i Lyngby og online om, hvordan konstruktioner og anlæg i havet kan gavne havmiljøet og være med til at sikre mere liv...

Laks på gydestryg i Hjortvad Å, som er et tilløb til Ribe Å-systemet.
20 FEB

Opgangen af laks i Ribe Å i 2021

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.

Lakseforvaltning - længdegrænsen mellem grilse og storlaks 73 cm
20 FEB

Længdegrænsen mellem grilse og storlaks flyttes fra 75 til 73 cm

Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på fiskens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen...

Der er skabt lavvandede grustryg i Brede Å
09 FEB

Opgangen af laks i Brede Å i 2021

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev...

31 JAN

Sæler i søgeren

DTU Aqua skal for Miljøstyrelsen undersøge gråsælernes spisevaner i Østersøen ved Bornholm. Hvis sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne, vil...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Økosystemer

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?guid=%7BE4B05D40-E0B6-409E-BE46-8F220902E432%7D&fr=11
15 AUGUST 2022