Smoltfælde i Skjern Å

Undersøgelse af laksebestanden i Skjern Å og Omme Å

mandag 04 apr 16
|
DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks, undersøger laksebestanden i Skjern Å og Omme Å.

I foråret 2016 undersøger vi med smoltfælder, hvor mange ungfisk - kaldet smolt - der trækker ud af åerne. Smoltene er mellem 1 og 3 år gamle, når de forlader åen og søger mod havet.

Hvert år udsættes der ca. 75.000 ½-års laks, 82.000 1-års laks og 20.000 smolt, ialt 177.000 stk. “lakseyngel” i Skjern Å-systemet. Laksene bliver opdrættet på Danmarks Center for Vildlaks i Borris. Siden 2011 er alle de udsatte laks blevet mærket, så de kan skelnes fra smolt som stammer fra naturlig gydning i åen. 

På den måde kan man finde ud af, hvor mange smolt der stammer fra henholdsvis udsætningerne og den naturlige gydning. Dette er vigtigt at vide, når man vurderer, hvordan det står til med laksebestanden i Skjern Å-systemet.

Laksebestanden i Skjern Å systemet er stadig sårbar på trods af, at den er i fremgang. Den årlige opgang af voksne laks er på 2.500 - 4.000 stk.

Smoltfælderne skal fiske i perioden 20. marts - 10. juni 2016. Alle fisk der bliver fanget i fælden bliver genudsat, efter at de er målt og registreret.

Undersøgelsen er finansieret af Innovationsfonden, Fiskeplejen, Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune.

Her kan du følge det daglige smoltudtræk af lakse- og ørredsmolt i Omme Å og Skjern Å.

Udtræk af lakse- og ørredsmolt i Skjern Å 2017

Udtræk af lakse- og ørredsmolt i Omme Å 2017

Følg smoltudtræk fra andre danske vandløb:

Smoltudtræk i Skjern Å 2016

Smoltudtræk i Omme Å 2016

Smoltudtræk i Villestrup Å 2016

Smoltudtræk i Gudsø Møllebæk 2016

Af Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=c29e7ea2-d839-4708-80b6-d98d3264832c
14 JULI 2020