Skjern Å - følg udvandring af lakse- og ørredsmolt

Udtræk af lakse- og ørredsmolt fra Skjern Å i foråret 2017. De registrerede smolt er fanget i fælde placeret i vandsystemet.
http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/Naturlig_smoltudvandring/Skjernaa
24 MARTS 2019