Vandets_klarhed_fortaeller_om_soeens_miljoetilstand_

Vandmiljøagenter skaffer viden om miljøet i søer

onsdag 18 feb 15
|

DTU Aqua opfordrer nu lystfiskere og andre til at skaffe viden om miljøet i søer. Er du lystfisker, eller har du bare en stor interesse for søer, kan du melde dig som vandmiljøagent. Vandmiljøagenter skal måle sigtdybden i søen; det fortæller om søens tilstand og hvilke fisk, der kan trives i den. 

Sigtdybden er et mål for vandets klarhed, som især afhænger af vandets indhold af planktonalger. Jo flere næringsstoffer, der er i en sø, jo flere alger og jo mindre er sigtdybden. Uklart vand medfører typisk færre vandplanter og en mindre andel af rovfisk i søen. Læs mere om sigtdybdens betydning for søens miljø og fisk.

Der er vigtigst at måle sigtdybden mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret, og vi håber, at lystfiskere og andre miljøinteresserede vil tilmelde sig som vandmiljøagenter og være klar til foråret kommer. Målinger fra vinterhalvåret kan også give viden, så man kan også sagtens starte med at måle med det samme.

Ny video viser, hvordan man måler sigtdybde

Det er ganske nemt at måle sigtdybden i en sø. Man måler med en Secchi-skive, som bliver sænket ned i vandet fra en båd. Dén dybde, hvor skiven lige nøjagtig er synlig kalder man sigtdybden. Se hvordan man måler sigtdybden i denne nye instruktionsvideo fra DTU Aqua.

Sådan måler man sigtdybden i en sø.

Vil du være vandmiljøagent?
Når du melder dig som vandmiljøagent, får du en Secchi-skive tilsendt og kan med det samme være med til at tjekke miljøet i den sø, du fisker i eller på anden måde har interesse for. Alle kan melde sig, blot man har adgang til søen og en båd. Se hvordan du tilmelder dig som vandmiljøagent.

Resultaterne af de målinger du laver, skrives ind i et elektronisk skema, som du også får tilsendt. I skemaet dannes en graf, så du kan holde øje med udviklingen i din sø. Skemaet skal du sende til DTU Aqua. 

De resultater, som vandmiljøagenterne indsamler, bruger DTU Aqua til at få viden om søens miljø. Denne viden kan bruges i rådgivning og forvaltningen af søen og dens fiskebestand.

Sigtdybden svinger over året
Det er vigtigt, at sigtdybden bliver målt flere gange om året, for vandet er ikke lige klart hele året. Jo flere målinger, jo bedre viden om søen. Vi vil gerne have, at der bliver målt mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret, men vi anbefaler, at der målt hyppigere (op til 10-12 gange i løbet af året).

Sigtdybden i en sø er altid størst om vinteren, hvor mængden af planktonalger er lille. Om sommeren svinger mængden af alger, bl.a. efter temperaturen. Det skifter også hvilke algearter, der er flest af. Ofte ser man en klar periode om foråret efterfulgt af en kortere periode med algeopblomstring, mens mængden af alger igen er stor sidst på sommeren.

Her er et eksempel på, hvor fine kurver man kan få, når der måles jævnligt i løbet af sommeren. Sigtdybden i Motorvejssøen ved Ikast bliver målt af en frivillig vandmiljøagent ca. hver 14. dag i sommerhalvåret.

Sigtdybde i sø

Hvad viser kurven om fiskene?
På grafen ses at sigtdybden svinger en del i løbet af sommeren. I denne sø er sigtdybden så høj, at den i perioder vil blive betegnet som klarvandet, fordi sigtdybden er større end 1.8 m. Hermed er der gode chancer for, at vandplanter kan udbrede sig, og dermed at aborrer kan trives og blive rovfisk. Gedderne vil også kunne trives i søen. Søen kan derfor i højere grad være domineret af rovfisk end af fredfiskene skaller og brasen.

Af Lene Jacobsen og Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/02/Sigtdybde-i-soer
3 JULI 2022