Produktion af laksesmolt i vandløbene er nødvendigt for at kunne genskabe stærke laksebestande . Foto Nils Mogensen

Hvad kan du gøre for laksen?

torsdag 29 jan 15
|
Laksebestandene i Danmark har i det seneste årti været i fremgang, men i 2013 og 2014 er udviklingen gået i stå. En fortsat positiv udvikling kræver en målrettet indsats, fx ved at lystfiskere, lodsejere, turistbranchen m.fl. spørger sig selv om, hvad de kan gøre for laksen.

Laksebestandene i de danske vandløb er i fokus, og lystfiskere og samfundet har glæde af stærke bestande. Skjern Å er et af de otte jyske vandløb, hvor man har en særlig forvaltning af laksebestandene, og nye undersøgelser har vist, at laksefiskeriet i Skjern Å årligt skaber et lokaløkonomisk forbrug på 14,6 millioner kr.

Vækst i laksebestandene kræver en aktiv indsats fra mange sider
Udviklingen i laksebestandene er stagneret, og derfor er der fortsat behov for at skabe flere gyde- og opvækstområder samt at sikre, at de eksisterende områder er velfungerende. Det arbejder man også med i langt de fleste kommuner og foreninger i de vest- og sønderjyske vandløb. Desuden gennemfører Naturstyrelsen projekter, som har til formål at skabe bedre levebetingelser for laksefisk.

Samlet set er det nødvendigt med en stor indsats for at skabe større bestande. I takt med, at de store vandløb med tilløb i højere grad bidrager til produktion af laks, vil behovet for udsætning ophøre. Bedre levebetingelser for laksene med frie op- og nedstrøms passageforhold samt gode gyde- og opvækstmuligheder er en forudsætning for, at man kan skabe et endnu bedre fiskeri efter laks. Derfor kunne det være relevant, at lystfiskere, lodsejere, turistbranchen m.fl. giver sig selv den udfordring at overveje ”hvad kan jeg gøre for laksen”, for det er netop en aktiv indsats fra mange parter, som har bragt bestandene i fremgang. En fortsat positiv udvikling kræver en målrettet indsats.

Sådan kan lystfiskere hjælpe laksebestandene
Et af midlerne til at genopbygge sunde og stærke laksebestande er regulering af laksefiskeriet. Derfor fastsættes der årligt kvoter for det antal laks, lystfiskere må hjemtage fra de enkelte vandløb. Men som lystfisker kan du gøre mere end at overholde kvoterne.

Undersøgelser har dokumenteret, at catch and release (C&R) er et effektivt forvaltningsværktøj til at bevare et rekreativt fiskeri og samtidig sikre minimal indvirkning på bestandene. C&R er en af de mest effektive måder, hvormed den enkelte lystfisker kan hjælpe de vilde laksebestande, såfremt fisken bliver behandlet skånsomt.

 • Håndtér laksen skånsomt. Forskning har vist, at fisk, der skal sættes tilbage i vandløbet, har den største overlevelse, hvis de ikke bliver løftet fri af vandet. Når du afkroger en fanget laks i vandet i stedet for at løfte den op, bidrager du til en højere overlevelse.

  Formålet ved at genudsætte laks er, at de overlever og har gydesucces senere på året. Ved korrekt og skånsom håndtering kan overlevelsen på laks være høj, men omvendt falder overlevelsen, når laks bliver fanget i de varme sommermåneder, samt når laks bliver løftet fri af vandet.

  Laksens evne til at formere sig med succes efter en genudsætning kan derfor, afhængigt af vandtemperaturen, være op til to-tre gange højere for laks, som IKKE har været fri af vandet i op til 10 sekunder sammenlignet med laks, som har været løftet fri af vandet mere end 10 sekunder. Fotografering er flere steder i USA anbefalet til at foregå i vandoverfladen.

  Organisationen "Atlantic Salmon Federation", som arbejder på at bevare de vilde laksebestande, anbefaler at laksen højest er oppe af vandet i 5 sekunder i forbindelse med, at man vil tage et foto af fangsten. Altså kan man løfte laksen forsigtigt fri af vandet i højest 5 sek. mens en hjælper tager et billede. Hvis man er alene, skal fisken naturligvis blive i vandet. Læs mere om, hvordan du håndterer fisken skånsomt. 
 • Fisk mindre i starten af sæsonen, og beskyt de største laks. Jo flere år, laksen opholder sig i havet, jo større bliver den. Denne egenskab er delvis genetisk betinget, og de store laks er en ressource, som både genetisk og fangstmæssigt er værd at bevare.

  Det er desuden påvist, at fiskeridødeligheden i vandløb, elve og floder er højst i starten af fiskesæsonen. Derfor er de store laks, som befinder sig i vandløbet i starten af fiskesæsonen, langt mere udsat for fiskeri fra lystfiskere.

  Det betyder, at de alt andet lige er udsat for en højere dødelighed, sammenlignet med de mindre laks, der ankommer til vandsystemerne senere på sæsonen. Ved at fiske mindre i starten af sæsonen, er du med til at bevare flere af de største laks.
 • Oplys, om du fanger en laks med eller uden fedtfinne
  Alle laks, der bliver udsat i Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å, har fået fjernet fedtfinnen. I 2014 blev det obligatorisk, at lystfiskere skal indrapportere, om de fangede laks har en fedtfinne, eller om den mangler.

  Oplysninger om fedtfinnen giver værdifuld viden, idet det kan være med til at afgøre, om en laks stammer fra udsætning eller gydning.

  Desværre er det stadig ikke alle lystfiskere, der oplyser om fangede laks har en fedtfinne. Derfor opfordrer DTU Aqua til, at man i 2015 er omhyggelig med at indrapporterer, om fangede laks har en fedtfinne eller ej.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2015

Mere information om laksebestandene i Danmark

 Af Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen og Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 


 


https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/01/Laksekvoter-2015-laksebestande-udvikling
19 MAJ 2024