Vandråd kan skabe projekter til gavn for fisk

Vandplaner stiller krav om at genskabe fiskebestande i vandløb

fredag 28 mar 14
|
De lokale vandråd og kommunerne skal nu drøfte, hvordan man kan sikre naturlige fiskebestande m.m. i vandløbene fra 2016. Derfor har DTU Aqua udarbejdet vejledninger og videofilm om, hvordan man bedst muligt genskaber naturlige forhold i vandløbene.

 

Inspiration til Vandrådenes arbejde

Naturstyrelsen og kommunerne har nedsat lokale vandråd over hele landet, som skal drøfte, hvordan miljøindsatsen i vandløbene skal prioriteres. Vandrådene består af en række organisationer og foreninger, herunder landbrugsorganisationer, Naturfredningsforeningen og Sportsfiskerforbundet.

Naturstyrelsen udpeger de steder, hvor der skal gøres en indsats for at forbedre miljøtilstanden. Kommuner og vandråd skal udarbejde forslag til, hvor der skal laves en miljøforbedrende indsats, og hvad der kan gøres for at nå miljømålene for de enkelte vandløb. Hvis der mangler fisk i et vandløb, hvor de naturligt hører hjemme, skal der gøres en indsats, fx ved at udlægge gydebanker, så fiskene kan klare sig selv.

For at inspirere vandråd, kommuner m.fl. har DTU Aqua udarbejdet vejledninger og videofilm om, hvordan man bedst genskaber naturlige forhold i vandløbene. Ideen er, at man ved at skabe gode forhold for de fisk, der naturligt hører hjemme i det lokale vandløb, samtidig skaber gode forhold for de andre dyr og planter, der også har været der naturligt.

Tre korte videofilm og flere vejledninger viser bl.a., hvad ørreden kræver af sine gydeområder, og hvordan man kan genskabe store ørredbestande ved at udlægge gydebanker og fjerne opstemninger. Filmene viser også, hvordan det kan gøres uden at forringe muligheden for at lede vandet væk fra markerne.

Find videoer og vejledninger om at genskabe naturlige fiskebestande

Ørreden fortæller om vandløbets tilstand som ”miljøindikator”

Ørreden findes naturligt i mange vandløb landet over, hvor der er eller har været naturlige stryg med gruset og stenet bund. Derfor har Naturstyrelsen udpeget ørreden som en indikator for den økologiske tilstand i de vandløb, hvor den naturligt hører hjemme.

DTU Aqua har været med til at vurdere, hvor mange ørreder, der bør være i et vandløb, og hvad der kan gøres, hvis ørreden f.eks. ikke længere kan gyde i vandløbet. Desuden har DTU Aqua i mange år afholdt kurser i vandløbsrestaurering m.m. og har stor erfaring i, hvordan man kan genskabe fiskebestandene.

”Mængden af naturligt produceret ørredyngel fra gydning fortæller bl.a., om ørreden kan gyde og overleve i vandløbet. Vi håber, at vores viden om fiskenes miljøkrav vil blive udnyttet, så vandløbene og samfundet får mest ud af de penge, der skal investeres i forbindelse med vandplanerne”, siger DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Finn Sivebæk og Jan Nielsen.

Af Jan Nielsen, Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua 

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2014/03/Krav_om_fisk_i_vandplaner
17 MAJ 2022