Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2017
17 MAR

Stallingen bør fredes endnu tre år

DTU Aqua anbefaler, at fredningen af den forholdsvis sjældne fisk stallingen, som her i landet kun findes i Jylland, bliver forlænget i yderligere tre år frem til 2020...

21 FEB

Laksekvoter for fiskesæsonen 2017

Laksen er fredet i Danmark, men det er tilladt at hjemtage et mindre antal, som hvert år fastsættes på baggrund af en vurdering af bestandene. Laksekvoterne for fiskesæsonen...

12 FEB

Vildt, vildere – Villestrup Å

Havørredbestanden er vokset eksplosivt i Villestrup Å, efter at åens dambrug blev nedlagt for få år siden. Det skyldes, at ørrederne nu kan vandre frit mellem å og hav...

06 FEB

Møde om pighvarrer i Roskilde Fjord 15. februar 2017

I foråret 2017 begynder en undersøgelse af pighvarrer i Roskilde Fjord. DTU Aqua håber, at lokalbefolkningen vil bidrage til undersøgelsen og holder derfor offentligt...

Fiskeri og fiskebestande
06 FEB

Ny vejledning om vandløbsrestaurering

Ny udgave af vejledningen ”Sådan laver man gydebanker for laksefisk” forklarer med tekst, illustrationer og video, hvordan man bedst genskaber et naturligt liv af fisk...

30 JAN

Ny folder beskriver regler for fiskeri i lokalområder

Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1591 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand , er i 2016 blevet revurderet af biologerne fra DTU-Aqua.

30 JAN

DTU Aquas kursister i vandløbsrestaurering 2016 bliver forældre til foråret

De nye gydebanker i Vejle Å-systemet, som blev udlagt i 2016, har allerede tiltrukket gydende ørreder, så til foråret vil det vrimle med vild ørredyngel.

19 JAN

Vådområder kan påvirke de naturlige fiskebestande negativt

Otte år efter at vådområdet Egå Engsø blev anlagt, er den naturlige havørredbestand i Egå næsten væk. Vådområder kan dog godt anlægges sådan, at de er til gavn for fiskebestandene...

19 JAN

En stor opgang af laks i Varde Å er stadig afhængig af udsætninger

DTU Aquas seneste undersøgelse viser, at den totale opgang af laks til Varde Å-systemet var 3.389 laks i 2016. Det er en stor stigning i forhold til tidligere, men mange...

19 JAN

3.400 laks vandrede op i Skjern Å i 2016

DTU Aquas undersøgelse viser, at den totale opgang af laks til Skjern Å var 3.434 i 2016. Det er flere end i 2013, men færre end i 2011. En stor del af laksene kommer...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B88B48483-DCF5-4C96-BF13-484F5AE9281B%7D
27 MARTS 2017