Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2014
01 JUL

DTU-forskere omdanner stenrev til laboratorium

Giver stenrev egentlig flere fisk i havet? Det kan feltarbejde på et stenrev mellem Samsø og Sejrø samt forsøg på Den Blå Planet...

Skarv æder aborre. Foto Helge Sørensen
18 JUN

Dyr spiser fisk, men hvad betyder det for fiskebestandene ?

Det er en kendt sag at fisk står på menuen hos flere dyr i den danske natur f.eks mink, odder, skarv og fiskehejre. Men hvad betyder det egentlig for fiskebestandene...

Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden
18 JUN

Lystfiskere indsamler oplysninger om ørreder i Isefjorden

DTU Aqua har taget initiativ til at undersøge ørredbestanden i Isefjorden i tæt samarbejde med lokale lystfiskere. For at kunne følge ø...

Ål fanget i Karrebæksminde Fjord
18 JUN

Genfangst af udsatte ål i Karrebæksminde Fjord fortsætter i 2014

De foreløbige resultater tyder på, at de udsatte ål klarer sig rigtig godt i Karrebæksminde Fjord. Der er masser af føde til ålene...

Springende ørredsmolt. Fotograf Bernt Rene
13 JUN

Stor forskel på udsatte ørredsmolts adfærd når de vandrer fra vandløb og ud i...

DTU Aqua har undersøgt adfærden hos udsatte ørredsmolt. Undersøgelsen viste meget store forskelle i hvor mange procent af ørrederne, der...

10 JUN

Radio om stenrev

P1-programmet Natursyn fra den 6. juni 2014 fortæller om Revfisk-projektet, som DTU Aqua koordinerer.

Dana i Sargassohavet. Foto Line Reeh.
10 JUN

Velkommen om bord på Dana

Kom til Åbent Skib på DTU's Dana, som er Danmarks største havforskningsskib. Skibet kommer til kaj ved Amaliehaven i København den 21.-23. juni...

Fiskeplejen finansierer udsætning af fisk i vandløb, søer og kystnære områder
14 MAJ

Handlingsplan for Fiskepleje 2014

Handlingsplan for Fiskepleje indeholder flerårige programmer inden for hele Fiskeplejens aktivitetsområde og fortæller, hvilke projekter der konkret arbejdes...

14 MAJ

Gensyn med to mærkede gedder

Geddeyngel, som blev udsat som bestandsophjælpning i søer i 2007 og 2009, er nu blevet genfanget, og deres vækst har været god. De blev desuden...

Havørred fanget på kysten
14 MAJ

Ørreder fanget i havet - hvor stammer de fra?

Når en fisker har fanget en havørred, kan man så afsløre, om ørreden kommer fra et dansk vandløb og helt specifikt fra hvilket vandl...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B88B48483-DCF5-4C96-BF13-484F5AE9281B%7D
30 JULI 2014