Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
Brakvandsaborre gyder i moser og søer
08 JAN

Nye moser til brakvandsaborrer i Sydsjælland

Brakvandsaborrer er en populær fisk for mange lystfiskere. Hvis bestandene skal blive større, kan der være brug for at forbedre deres gydeområ...

2014
Laksefiskeri ved Skjern Å. Foto: Jan Nielsen.
10 DEC

Laksefiskeriet i Skjern Å bidrager med 14,6 millioner kr. om året til den lokale...

Ny rapport dokumenterer, at det kan betale sig for lokalsamfundet omkring Skjern Å at have godt fiskevand, som tiltrækker lystfiskere. Rapporten peger på...

Her er vist en hunlaks i tydelig gydedragt
08 DEC

Gydebestand af laks i Varde Å er blevet større

I 2014 er gydebestanden af laks i Varde Å ca. 1.600 stk. Den sidste undersøgelse i 2012 viste en gydebestand på ca. 900 stk. Stigningen i gydebestanden...

Villestrup Å ligger i Himmerland og har udløb i Mariager Fjord
08 DEC

Vild ørredbestand voksede markant, da opstemningerne blev fjernet i Villestrup...

En ny undersøgelse i Villestrup Å i Himmerland viser, at den vilde bestand af ørreder er mangedoblet, efter at flere opstemninger er fjernet. Det gavner...

Havørred med tydelig fedtfinne og den stammer ikke fra udsætning
07 DEC

Første resultater fra undersøgelsen af ørredudsætning i Isefjorden

Ørredfangsterne i Isefjorden bliver undersøgt. Fisketegnet finaniserer undersøgelsen, som foregår i samarbejde med lystfiskerne. Forelø...

Fiskeæg
04 DEC

Hvorfor lægger fisk små æg?

Fiskeæg og -larver er forholdsvist meget mindre end afkommet af de fleste andre havlevende organismer. Denne forskel hænger sandsynligvis sammen med, at fiskelarver...

Kurser i elektrofiskeri, opfiskning af moderfisk og vandløbsrestaurering
04 DEC

Kurser i elektrofiskeri og vandløbsrestaurering 2015

Fiskeplejen i Danmark bliver varetaget af myndigheder og frivillige i lystfiskerforeningerne. Med henblik på at uddanne de frivillige i de lokale foreninger, bliver...

Der har i over 20 år levet mange vilde ørreder i den nye bæk ved ruinen af Kvak Mølle. Her ses yngel og en etårsørred.
08 OKT

Åmænd genskabte bækkens ørredbestand

I 1991 gravede dygtige åmænd en ny bæk uden om en møllesø og efterlignede en god dansk ørredbæk med gydebanker og mange skjul...

Undersøgelse af ørredbestand ved elektrofiskeri
08 OKT

Se her, om vi undersøger dit vandløb i 2015

I efteråret 2015 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger...

Foto Line Reeh
07 OKT

Roskilde Fjord fik nye indbyggere

Vinden susede og fjorden viste tænder, da fødevareminister Dan Jørgensen, fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen  og lokale fritidsfiskere ...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B88B48483-DCF5-4C96-BF13-484F5AE9281B%7D
28 JANUAR 2015