Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
Vådområder og fiskebestande
25 FEB

Vådområder kan påvirke bestandene af vildfisk meget

Vådområder etablerer man ved vandløbene for at rense vandet for næringsstoffer. Nu har DTU Aqua produceret fire videofilm om, hvordan vådomr...

Elektrofiskeri i Gudenå -Bækørred
19 FEB

Mangel på laksefisk i Gudenå ved Tørring

Fiskeundersøgelser i Gudenå ved Tørring har vist, at bestanden af stallinger er meget lille, og at der mangler ørredyngel.

Sø med uklart vand - det er alger som gør vandet uklart
18 FEB

Vandmiljøagenter skaffer viden om miljøet i søer

DTU Aqua opfordrer nu lystfiskere og andre til at skaffe viden om miljøet i søer. Er du lystfisker, eller har du bare en stor interesse for søer, kan...

Produktion af laksesmolt i vandløbene er nødvendigt for at kunne genskabe stærke laksebestande . Foto Nils Mogensen
29 JAN

Hvad kan du gøre for laksen?

Laksebestandene i Danmark har i det seneste årti været i fremgang, men i 2013 og 2014 er udviklingen gået i stå. En fortsat positiv udvikling kr...

Laks som skal man vil genudsætte bør være i vandet mens man håndterer laksen. Foto David Thomar
29 JAN

Laksekvoter for fiskesæsonen 2015

Den danske laks er i fremgang, men de naturlige bestande fra gydning er stadig så små, at laksen er fredet. Bestandene kan dog tåle et vist fiskeri, hvis...

Brakvandsaborre gyder i moser og søer
08 JAN

Nye moser til brakvandsaborrer i Sydsjælland

Brakvandsaborrer er en populær fisk for mange lystfiskere. Hvis bestandene skal blive større, kan der være brug for at forbedre deres gydeområ...

2014
Laksefiskeri ved Skjern Å. Foto: Jan Nielsen.
10 DEC

Laksefiskeriet i Skjern Å bidrager med 14,6 millioner kr. om året til den lokale...

Ny rapport dokumenterer, at det kan betale sig for lokalsamfundet omkring Skjern Å at have godt fiskevand, som tiltrækker lystfiskere. Rapporten peger på...

Her er vist en hunlaks i tydelig gydedragt
08 DEC

Gydebestand af laks i Varde Å er blevet større

I 2014 er gydebestanden af laks i Varde Å ca. 1.600 stk. Den sidste undersøgelse i 2012 viste en gydebestand på ca. 900 stk. Stigningen i gydebestanden...

Villestrup Å ligger i Himmerland og har udløb i Mariager Fjord
08 DEC

Vild ørredbestand voksede markant, da opstemningerne blev fjernet i Villestrup...

En ny undersøgelse i Villestrup Å i Himmerland viser, at den vilde bestand af ørreder er mangedoblet, efter at flere opstemninger er fjernet. Det gavner...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B88B48483-DCF5-4C96-BF13-484F5AE9281B%7D
2 MARTS 2015