Ørredsmolt klar til at vandre til havs. Foto Bernt Rene Voss Grimm

Følg ørrederne, når de vandrer fra vandløb og ud i havet

mandag 23 mar 15

DTU Aqua laver undersøgelser i vandløb, og nu kan du følge ørredsmoltene, når de vandrer fra vandløbene og ud i fjorde og havområder.

Det er en naturlig del af ørredens livscyklus, at nogle af ungfiskene vandrer fra vandløbene og ud til fjorde og havområder som såkaldte "smolt". Smoltene udgør fundamentet for det gode havørredfiskeri langs de danske kyster og i de større vandløb. I forbindelse med forskellige forskningsprojekter er det nu muligt at følge, hvornår ørredsmoltene udvandrer fra forskellige vandløb.

Ørredsmoltene vandrer altså fra ferskvand til saltvand. Netop denne ændring i miljøet kræver meget af fiskene, herunder en række fysiologiske ændringer, og man siger, at ørreden smolificerer. Læs mere om smoltificering af ørreder.

Der trækker årligt flere hundrede tusind ørredsmolt fra de danske vandløb ud i havet. Undersøgelser af ørredsmoltens vandringer giver nyttig information om både vandløbenes smoltproduktion og fiskenes biologi. Når de har ædt sig større, vil de efter ½-4 år i havet vende tilbage til vandløbene for at gyde.

Klik på de enkelte vandløb og følg, hvornår ørredsmoltene udvandrer fra:

Villestrup Å med udløb i Mariager Fjord i Himmerland

Kastbjerg Å med udløb i Mariager Fjord i Himmerland

Egå Å med udløb i Århus Bugten

Gudsø Møllebæk med udløb i Gudsø Vig, i Kolding Fjord

Geels Å med udløb i Odense Fjord

 

Af Kim Aarestrup, Finn Sivebæk og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/03/Smoltudvandring-fra-vandloeb-2015
20 MARTS 2019