Del af fritidsfiskerfartøj. Nørrefjord. Foto: Line Reeh

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som vil hjælpe med at indsamle viden om fisk i kystområderne

torsdag 02 nov 23
|

At fiske for videnskaben

At være nøglefisker betyder, at du fisker for videnskaben. Når du fisker og registrer dine fangster, bliver både du som fisker klogere, forskerne bliver klogere, og samfundet i almindelighed bliver klogere på, hvordan forholdene ser ud under havoverfladen.

Som nøglefisker får du gennem projektet et nært kendskab til fangsterne i dit lokalområde, men også i resten af landet. Ved det årlige møde for nøglefiskere på Fjeldsted Skovkro på Fyn er det muligt at udveksle erfaringer med hinanden. Her fortæller forskerne også om resultater fra nøglefiskernes arbejde og andre relaterede projekter. 

Er du fritidsfisker, og vil du være med til at dokumentere, hvordan det går med fiskebestandene i de kystnære farvande? Så bliv nøglefisker! 

Nøglefiskerne er et korps af betroede fritidsfiskere over hele Danmark, som fisker på en fast position med standardredskaber og rapporterer, hvad de fanger til forskerne på DTU Aqua. 

De kystnære områder overvåges ikke af myndighederne, og nøglefiskernes indberetninger er derfor den eneste kilde til data om forekomsten af fisk i de kystnære områder. 

En nøglefisker får udleveret tre standardredskaber i form af garn og/eller ruser. Redskaberne skal anvendes op til tre gange pr. måned til at fiske med på en fast position, som nøglefiskeren selv vælger. Fiskeren kan samtidigt fiske normalt med sine egne redskaber.

Hver gang standardredskabet sættes, skal nøglefiskeren udfylde en fangstrapport (online eller på papir) med angivelse af, hvilke arter der er fanget samt antal og størrelse. Disse oplysninger skal indberettes til DTU Aqua ca. hver anden måned. 

Hvert år inviteres nøglefiskere til et møde på Fyn, hvor de kan udveksle erfaringer, og hvor forskere fra DTU Aqua fortæller om resultaterne af nøglefiskernes arbejde. 

For at blive nøglefisker skal man være medlem af en af de to fritidsfiskerorganisationer Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) og Danske Fritidsfiskere (DFF), og man må ikke være dømt for ulovligt fiskeri.

Hvor melder jeg mig? 

Hvis du har lyst til at vide mere om nøglefiskerordningen eller ønsker at tilmelde dig, så skriv til nfisk@aqua.dtu.dk eller ring til Eva Maria Pedersen, DTU Aqua, på telefon 3588 3432. Nøglefiskere optages hovedsageligt i vinterperioden med start 1. april, men enkelte optages med start ca. 1. juli.

I hvilke områder mangler der nøglefiskere?

Det er målet at have nøglefiskere over hele landet (dog maks. 100). Som det fremgår på kortet (Figur 1) lykkedes det meget godt, men i enkelte områder er der ingen nøglefiskere, mens der i andre områder er plads til flere.

Der mangler især nøglefiskere i de nedenstående områder:

  • Øresund
  • Nordkysten af Sjælland
  • Køge Bugt
  • Møn og Falster
  • Sydvestsjælland
  • Nordvestfyn
  • Nordvestjylland
  • Livø Bredning
  • Haderslev Fjord.

Nøglefiskerpositioner 2023
Figur 1: Kort over nøglefiskerpositioner i Danmark i 2023. 

Hvad bliver nøglefiskernes fangstrapporteringer brugt til? 

De fangster, som nøglefiskerne indrapporterer, samles hvert tredje år i en DTU Aqua-rapport (find links til sidst i artiklen). Rapporterne beskriver udviklingen af nøglearter som f.eks. skrubbe (Platichthys flesus), rødspætte (Pleuronectes platessa), torsk (Gadus morhua), ål (Anguilla anguilla) og ålekvabbe (Zoarces viviparus) i de 21 danske kystnære områder.

Nøglefiskerenes data har også bidraget til at udvikle en målestok for, hvor sunde de kystnære områder er for fisk. Disse data bruges nationalt, men også internationalt for hele Østersøområdet, når de kobles til data fra de andre Østersølande. 

Nøglefiskernes data kan også bruges til at følge udviklingen i de kystnære fiskebestande i forhold til klimaændringer. Hver fisker får en temperaturlogger, som registrerer vandtemperaturen i fiskesæsonen. Dermed indsamles værdifuld viden om udviklingen i temperaturen nær bunden i kystområder overalt i Danmark. Dette kan sammenholdes med udviklingen i forekomsten af fisk.   

Med data fra nøglefiskerne vil det være muligt at forudse udfordringer i lokalområder, og den indsamlede viden kan bruges til at pege på, hvor der skal fokuseres for at forbedre havmiljøet i et område.

Rapporter fra nøglefiskerprojektet

Resultaterne fra nøglefiskerprojektet afrapporteres i rapporter: 

Af Eva Maria Pedersen, Mette K. Schiønning og Mikael van Deurs

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=ea28b75d-1b8f-4d74-a6be-0a1149b9fa42&fbclid=IwAR0oP94f_hATQcfgCzHH4XO9Nw0Q96xaEFnf4nIOxmO8jrHVONB7LSqTe6s
24 JUNI 2024