Kim Birnie-Gauvin med en 83 cm stor havørred – klar til at blive genudsat i Villestrup Å efter at være blevet mærket. Foto Jessica Desforges.

Ph.d.-afhandling om ferskvandsfisks vandring kåres til årets bedste på DTU

mandag 30 nov 20
|

Kim Birnie-Gauvin, tidligere ph.d.-studerende og nu postdoc ved DTU Aqua, har modtaget prisen for årets ph.d.-afhandling på DTU. 

Kim Birnie-Gauvin var ph.d.-studerende ved Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi på DTU Aqua fra 2016 til 2019. Her forskede hun i konsekvensen af spærringer i vandløb, som forhindrer eller vanskeliggør ferskvandsfisks naturlige og livsnødvendige vandring til og fra gydeområderne i vandløbene. 

Ved årets – online – ph.d.-reception på DTU den 27. november 2020 blev Kim Birnie-Gauvins afhandling, “The unspoken truth about impacted rivers: Consequences and implications of barriers for conservation of freshwater fish”, kåret som årets bedste.

Kim Birnie-Gauvin beskrives som en usædvanlig produktiv, intelligent og dygtig biolog. Selv om hun kun er i starten af sin forskerkarriere, har hun allerede udgivet 30 videnskabelige artikler, hvor normen typisk er 3-4 artikler. Hun er den ledende forfatter på 20 af artiklerne, som alle er udgivet i velansete tidsskrifter. Kim Birnie-Gauvin har også undervist på flere kurser og sætter en ære i at formidle sine resultater til en bredere offentlighed.

Siden Kim Birnie-Gauvin afsluttede sit ph.d.-studie har hun været ansat som postdoc på DTU Aqua. I efteråret modtog hun en Villum International Postdoc-bevilling på 2,49 mio. kr., som skal bruges til at undersøge fiskearternes tilpasningsevne til de stigende vandtemperaturer forårsaget af klimaændringer.

Professor Kim Aarestrup var hovedvejleder for Kim Birnie-Gauvin under ph.d.-studiet, mens seniorforsker Niels Jepsen og professor Anders Koed var medvejledere. 

Over hele verden er vandløb og søer udsat for kraftige miljøpåvirkninger, og bestandene af vandrende fisk er gået meget tilbage. Resultaterne af Kim Birnie-Gauvins forskning kan derfor få stor betydning for beskyttelsen og forvaltningen af økosystemerne.

Kim Birnie-Gauvins ph.d.-afhandling kan downloades fra DTU Orbit (på engelsk)

Kontakt: Kim Birnie-Gauvin, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer 


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BEF77C621-C833-4327-9B0A-C8287AC88417%7D
11 APRIL 2021