Undersøgelsen foretages med undervandskameraer på bar sandbund og på muslingerev. På billedet ses agn af sild, som skal lokke fiskene hen foran kameralinsen, samt en del af den ramme, som kameraerne sidder på. Foto: Jon C. Svendsen.

Muslingerev kan give nye levesteder for fisk

onsdag 13 nov 19
|

Områder til nye undersøgelser efterlyses

DTU Aqua planlægger flere undersøgelser af muslingerev i danske farvande de kommende år.

Hvis du kender områder med muslingerev, eller områder hvor der tidligere var et muslingerev, som vi måske kan gendanne, så hører vi gerne fra dig.

Kontakt seniorforsker Jon C. Svendsen, e-mail: jos@aqua.dtu.dk, telefon: 22 81 65 45.

Muslingerev giver fisk og fiskeyngel gode muligheder for at skjule sig og finde føde. Men hvilke fisk har særlig gavn af muslingerev? Det undersøges nu i Helnæs Bugt.

DTU Aqua, Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) og Helnæs Bugt Fiskeriforening på Sydfyn samarbejder om at finde ud af, hvilke arter og størrelser af fisk der lever på rev bestående af muslinger. 

Muslingerev er attraktive for mange fisk, fordi revene indeholder skjulesteder og føde. Men mange steder i de danske kystnære områder mangler der i dag naturlige rev, blandt andet fordi muslingerev skades af iltsvind eller er blevet fisket op.

For at genskabe naturlige muslingerev i Helnæs Bugt på Fyn blev der i en årrække omkring 2010 udlagt blåmuslinger på havbunden. Derudover er Helnæs Bugt på det seneste blevet beskyttet lovmæssigt imod muslingeskrab.

Der er i dag tætte forekomster af blåmuslinger på havbunden mange steder i Helnæs Bugt. Disse muslingerev undersøger DTU Aqua nu sammen med lokale fiskere og tre studerende fra Frankrig, Holland og Grækenland. 

Båd og undervandskameraer gøres klar til undersøgelse af fiskeforekomster i Helnæs Bugt. Fra venstre ses studerende Jort Rootlieb og Alexandra Zachariadou samt den lokale fisker Ib Ivar Dahl. Foto: Jon C. Svendsen.
Båden gøres klar til undersøgelse af fiskeforekomster i Helnæs Bugt. På billederne ses studerende Jort Rootlieb og Alexandra Zachariadou samt fisker Ib Ivar Dahl fra Helnæs Bugt Fiskeriforening. Foto: Jon C. Svendsen.

Video fra 120 steder på havbunden

Til undersøgelsen er der brugt undervandskameraer til at kortlægge forekomsten af fisk på muslingerevene og på bar havbund uden muslinger. En lokal fisker, Ib Ivar Dahl, udpegede de steder, hvor han mener, at der er muslingerev i Helnæs Bugt. Desuden bidrog Wittrup Seafood med observationer fra foråret 2018. DTU Aqua bekræftede disse observationer med en undervandsdrone (ROV). 

Igennem hele april og maj 2019 blev der sat rammer, som hver havde to kameraer påmonteret, ud i Helnæs Bugt. I alt blev der udsat kameraer 120 gange. Hver kamera-ramme filmede i mindst én time for at illustrere livet ved havbunden på den præcise lokalitet. Der var tale om stereo-kameraer, som optager fra to sider på samme tid, hvilket betyder, at man kan afstandsbedømme og derved bestemme størrelsen på hver fisk. Kameraerne var udstyret med en agn bestående af 500 g sild skåret i stykker for at lokke fiskene ind foran linsen.

Undersøgelserne blev foretaget både ude på 8 meters dybde og inde på 1,5 meters dybde, hvor lystfiskeri ofte foregår.

Forskerne er nu i gang med at analysere optagelserne fra undervandskameraerne og forventer, at resultaterne er klar inden for et års tid.

Se film om undersøgelsen i Helnæs Bugt

De udenlandske studerende, som indgår i projektet, har lavet en film, der viser deres arbejde ved Helnæs Bugt. 

 

Af Jon C. Svendsen, Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BDD46314D-2089-4616-9F4E-0F2868485572%7D
24 JULI 2024