Blåfinnet tun

Blåfinnet tun bliver undersøgt i 2021

onsdag 26 maj 21
|

Samarbejdet mellem forskere og sportsfiskere med at fange og mærke blåfinnet tun fortsætter i 2021

Blåfinnet tun, den største rovfisk man kan møde i danske farvande, er tilbage efter mere end 50 års fravær. Undersøgelser af adfærd hos tun er vigtigt for at kunne kortlægge, hvor og hvornår tunen vandrer.

Forskerne og sportsfiskere har igennem flere år samarbejdet om at fange og mærke tun med avancerede elektroniske mærker. Data herfra giver forskerne mulighed for at se, hvor tunen har været, hvor og hvornår den gyder og søger føde.

Tunene bliver udstyret med forskellige typer af mærker designet til at fortælle om forskellige faser i tunenes liv. PSAT-mærker fortæller om tunens vandring og adfærd i det første år efter mærkning, mens akustiske mærker, kan fortælle overordnet om vandringen i op til 10 år. Nogle enkelte tun får et accelerometer mærke, som giver detaljeret information om fiskens svømmeadfærd og hastighed. Blåfinnede tun er en af verdens hurtigste fisk.

Der bliver også taget biologiske vævsprøver af tunen, som bl.a. kan bruges til at undersøge tunens kondition, og hvilke af de to atlantiske undergrupper af tunfisk, den tilhører. Den blåfinnede tun i Atlanten har to gydeområder i henholdsvis den Mexicanske Golf og Middelhavet. Begge grupper af tun kan krydse Atlanterhavet. Det er særligt vigtigt at kende de enkelte gruppers adfærd, idet de bliver forvaltet forskelligt.

Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder. I sensommer/efterår gav dette ophav til et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund og et stort kommercielt fiskeri fra bl.a. Skagen.

Undersøgelsen i 2021 bruger samme metode som benyttet med succes i 2017-2020. Erfaringerne fra de tidligere forsøg bliver anvendt til at optimere fiskeri og mærkning, så tunen bliver skånet mest muligt. Erfarne sportsfiskere fanger nænsomt tunen, hvorefter forskerne påsætter mærker og genudsætter tunen. Tunen er ellers ulovlig at fange i danske farvande, men projektet har fået en dispensation til, i forskningsmæssig øjemed at fange, mærke og genudsætte blåfinnet tun.

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to grupper af tun opholder sig sammen. Herigennem håber forskerne bedre at kunne forstå bestandsdynamikker og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, således at tunen vedbliver med at være en del af den danske fiskefauna.

Projektet foregår i tæt samarbejde med forskere fra Sveriges (Sveriges Landbrugsuniversitet), Irland (Inland Fisheries Ireland) og UK (Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, University of Exeter), som foretager lignende mærkninger.

Erfarne sportsfiskere fanger de tun der skal mærkes

Udgangspunktet for projektet bliver Skagen, hvor fiskere og forskere mødes i perioden fra 21. august til 5. september. Det største arbejde bliver udført af frivillige sportsfiskere, som bidrager med erfaring, båd og grej så der kan fanges tun til forskerne.

Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Kim Aarestrup, inden den 15. juni kl 17.

For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med big-gamefiskeri efter meget store fisk og erfaring med fangst af meget store tun (over 200 kg) er en klar fordel. Derudover findes der en række krav til udstyr og både.

Har tunen en fremtid i danske farvande? 

Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource. Samtidig vil mærkningerne fortælle om de samme tun kommer tilbage år efter år og hvor lang tid de er her.

Projektet foregår med udgangspunkt fra Skagen Havn. Fiskeriet foregår på Skagerrak, så der kan være store bølger, der er mange deltagere og tunene skal fightes så kort tid som muligt og genudsættes i live efter mærkning. Nedenfor følger derfor en række krav for at komme i betragtning.

 

Deltager krav:

BÅDEN:              

Skal være udstyret med AIS (både modtager og sender)

God VHF radio

Diverse livredningsudstyr.

BESÆTNING:    

Skal have erfaring med C/R big game fiskeri (200+ kg, gerne tun).

Alle fiskere skal have gyldigt fisketegn.

Man skal som minimum være 3 mand i båden

GREJ:                 

Der skal anvendes minimum 80 lbs hjul, 130 lbs line og 180 lbs forfang.

Der må kun anvendes cirkelkroge

Gaffen skal være kraftig nok til at håndtere en meget stor tun (nærmere specifikationer kommer senere)

Deltagelse af minimum en uge i træk.

 

At man opfylder kravene garantere IKKE at man er med. Vi har en begrænsning i antal både vi kan håndtere, men forsøger at få så mange med som muligt. Hvis man ikke bliver udvalgt, er man selvfølgelig mere end velkommen til at deltage som besætning på en af de udvalgte både.

Projektet er finansieret af EU Interreg projekt - MarGen II, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Den Internationale Tunkommission, DTU samt private donationer.

Kontaktperson på projekter er Kim Aarestrup.

Af Kim Aarestrup, Henrik Baktoft, Anders Koed og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BD231410F-40EC-4162-8648-CF23E67EB5BB%7D
24 JULI 2024