Radio tracking in River Minho (Iberian Peninsula). Photo: Patrícia Ferreira.

Ph.d.-forsvar om flaskehalse under laksesmoltvandring

fredag 14 aug 20
|
af Helle Falborg

Kontakt

Kim Aarestrup
Professor
DTU Aqua
35 88 31 42
Den 19. august 2020 forsvarer Hugo de Moura Flávio, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan ses online

Bestanden af Atlantisk laks er faldende i hele verden, og det er vigtigt at finde måder at hjælpe denne bestand til at vokse.

I sit ph.d.-projekt, har Hugo de Moura Flávio, DTU Aqua undersøgt vandring af ungfisk af atlantisk laks (kaldet smolt), under deres nedvandring mod havet, hvor de skal vokse sig store og gydemodne.

Smoltvandringen kan være en særlig udfordrende periode, så det er vigtigt at finde ud af, hvor mange smolt, der ikke overlever turen ud til havet. Derfor fulgte Hugo Flávio smoltvandringen i en række floder over hele Europa.

I sin forskning har han afdækket, at over 50% af de vandrende smolt tabes inden de når havet, hvilket udgør en vigtig begrænsning for, at bestanden kan vokse sig større. 

Desuden blev der identificeret flere kilder til dødelighed, som han konkluderer kan afhjælpes gennem fokuserede forvaltningsplaner.

Hugo Flávio anbefaler, at fremtidige undersøgelser fortsat skal udforske smoltvandringen i forskellige floder; identifikation af lokale flaskehalse for overlevelse er vigtig viden til at udvikle effektive forvaltningsplaner.

”Det er vigtigt, at vi fortsætter med at gendanne de europæiske vandløbshabitater, og vigtigst af alt laksenes adgangen til disse levesteder. Kun på den måde kan vi for alvor sikre den ikoniske art i de kommende generationer,” slutter han.

Om forsvaret

Hugo de Moura Flávio forsvarer sin ph.d.-afhandling " Bottlenecks for Atlantic salmon smolt migration in freshwater and estuarine ecosystems", onsdag 19. august 2020 kl. 13.00, online via Zoom. Kontakt Hugo Flávio hdmfla@aqua.dtu.dk senest den 18. august kl. 14.00 CEST for at få linket til at deltage i forsvaret.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Kim Aarestrup, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker, Niels Jepsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Anders Koed, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker, Dorte Bekkevold, DTU Aqua (formand for udvalget)
  • Professor Eva Thorstad, NINA, Norge
  • Professor Martyn Lucas, University of Durham, Storbritannien


Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua

Afhandlingen

Ph.d.-afhandlingen “Bottlenecks for Atlantic salmon smolt migration in freshwater and estuarine ecosystems" kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BC9D4BD8C-1CF5-45EB-AB6D-7855B7B9A64A%7D
24 JUNI 2021